Bošnjaković u Temi dana: Zakonska definicija silovanja bazirat će se na izostanku pristanka

Vlada će uskoro u javnu proceduru poslati izmjene zakona kojima se pooštravaju kazne za djela vezana za nasilje u obitelji i nad ženama. Kao važna promjena ističe se da kazneno djelo spolni odnos bez pristanka postaje kazneno djelo silovanja, za što je predviđena kazna od tri do deset godina zatvora.
 
"Ovim zakonom smo rekli da je silovanje onaj spolni odnošaj bez volje obiju strana, gdje je došlo i do nasilja i povećali smo kazne i za jedan i za drugi oblik. Mislim da smo tu poslali jasnu poruku puno oštrijih kazni za sve one koji takva djela počine, odgovorio je ministar pravosuđa na pitanje što će donijeti promjena kvalifikacije djela.
 
Objasnio je da je sad sve obuhvaćeno definicijom silovanja gdje se radi razlika kada nije bilo fizičke sile i ozljeda, i kada je bilo primjene sile i kada su nastupile još i druge ozljede i sada su to te dvije gradacije.
 
Država se odlučna obračunati s počiniteljima nasilja u obitelji i nad ženama
 
"Šaljemo jasniju poruku da je država odlučna obračunati se sa svima koji takva kaznena djela žele počiniti i s druge strane mislim da ćemo na planu generalne prevencije sa ovakvom stipulacijom postići puno bolje učinke nego što je to danas, rekao je Bošnjaković.
 
Udruge pozdravljaju najavljene izmjene, ali i poručuju da je za stvarne dobre promjene nužna snažnija reforma i promjena atmosfere u društvu.
 
"Sve radne skupine su sačinjavale kako predstavnici i predstavnice nadležnih tijela i institucija, akademske zajednice i nas organizacija civilnih društva te inicijative Spasi me pri Ministarstvu pravosuđa. Do toga je došlo zato što se prepoznala potreba za tako nečim, odnosno svi smo svjesni kako je u medijima u zadnje vrijeme bila prisutna sve više tema nasilja. Čulo se sve ono na što mi upozoravamo već od 2013. godine od kada je stupio na snagu postojeći kazneni zakon na snagu, rekla je voditeljica pravnog tima Ženske sobe Anamarija Drožđan-Kranjčec.
 
Izvor: HTV / Vlada
 

Vijesti iz medija | Pravosuđe | Dražen Bošnjaković