Čestitka u povodu obilježavanja 8. travnja, Svjetskog dana Roma

U povodu obilježavanja Svjetskog dana Roma važno je podsjetiti da u Republici Hrvatskoj pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju svoja prava sukladno Ustavu Republike Hrvatske, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te drugim zakonima Republike Hrvatske uz promicanje razumijevanja, međusobnog uvažavanja i tolerancije.
 
Vlada Republike Hrvatske kontinuirano daje podršku ostvarivanju svih prava  pripadnika romske nacionalne manjine nastojeći poboljšati njihov položaj.
 
U narednom razdoblju Vlada Republike Hrvatske  osobitu  pozornost  posvetit će provedbi dokumenata usuglašenih s okvirom Europske unije: Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013.-2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. - 2015.godine, kojima je cilj da na sustavan  način pomognu u poboljšanju uvjeta života, socijalnoj integraciji, obrazovanju, zapošljavanju,  kao i suzbijanju svih oblika diskriminacije, uz očuvanje romskog identiteta, kulture i tradicije.
 
Svim pripadnicama i pripadnicima romske nacionalne manjine čestitamo 8. travnja, Svjetski dan Roma

Pisane vijesti | Društvo i zajednica