Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji više od 2 milijarde kuna

Slika /Vijesti/2018/05 svibanj/4 svibnja/sjednicaaa.jpg

Danas je u Splitu održana 94. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je prihvaćen niz zaključaka o projektimavezanima uz Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ministri su kratko izvijestili o tome što su njihova ministarstva dosad učinila u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i o budućim projektima svojih resora za to područje.

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić rekla je kako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ima zadaću predstavljati, promovirati i osnaživati međunarodni ugled cijele Hrvatskete svakog grada i županije, istaknuvši pritom da će za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom 2020. godine u obzir biti uzeti potencijali grada Splita, njegov kulturni i povijesni značaj, kao i prometna povezanost što je važno za organizaciju skupova koji će se događati 2020. godine u okviru predsjedanja Unijom. U Splitu je i dosad održan niz važnim međunarodnih diplomatskih sastanaka, a potpredsjednica Pejčinović Burić najavila je održavanje velikog ministarskog sastanka Srednjoeuropske inicijative u Splitu početkom lipnja. ''Mislimo da je važno da sve naše županije i gradovi imaju svoje mjesto u međunarodnoj promidžbi, a koliko je Split značajan govori i činjenica da je ovdje smješteno 20 počasnih konzulata i da je taj trend u porastu otkako smo postali članica EU'', zaključila je Pejčinović Burić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je suradnja Ministarstva unutarnjih poslova s Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom intenzivna, dinamična i iznad svega efikasna, da je to suradnja koja može služiti za primjer i koja pridonosi kvaliteti rada policijei zadovoljstvu građana. Naglasio je da se vrše posebne pripreme za turističku sezonu te se osvrnuo na stanje sigurnosti u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji kazavši da je ono stabilno, što pokazuje i 12 posto manje kaznenih djela ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine uz 3 posto povećanu razriješenost kaznenih djela.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je da je u mandatu ove Vlade na području Splitsko-dalmatinske županije zbrinuto 172 stradalnika Domovinskog rata za što je uloženo 20 milijuna kuna. Također, Ministarstvo hrvatskih branitelja na području Grada Sinja planira izgradnju Veteranskog centra u vrijednosti od 50 milijuna kuna.
 
Ministar uprave Lovro Kuščević kazao je da Ministarstvo uprave provodi nekoliko projekata digitalizacije javne uprave koji su vrijedni preko 500 milijuna kuna, od koji se 85 posto sufinancira iz fondova EU.

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac istaknula je da smo u okviru europskih strukturnih investicijskih fondova na današnji dan ugovorili projekata u vrijednosti 4,2 milijarde eura, što je 40 posto od ukupne alokacije u RH. ''Kad govorimo o operativnom programu Konkurentnost i kohezija, a koncentriramo se na Splitsko-dalmatinsku županiju, važno je reći da je ugovoreno 519 milijuna kuna kroz 162 ugovora, dok je u mandatu ove Vlade ugovoreno 430 milijuna kuna kroz 153 ugovora'', rekla je ministrica Žalac.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izvijestio je da u Splitsko-dalmatinskoj županiji posluje preko 12.500 OPG-ova čiji rad i trud Ministarstvo poljoprivrede, osim kroz zakonodavne aktivnosti, pomaže kroz poticaje s izravnim plaćanjima. U zadnjih godinu dana isplaćeno je preko 75 milijuna kuna potpora. Diljem županije se koristi i niz mjera programa ruralnog razvoja, do sada je ugovoreno preko 230 milijuna kuna kroz oko 700 projekata. 

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić podsjetila je da je Splitsko-dalmatinska županija drugi najveći kontributor u stvaranju BDP-a, odmah iza Grada Zagreba. ''Područje ove županije je naše drugo najvažnije gospodarsko područje'', rekla je potpredsjednica Dalić i dodala da vjeruje da će točke s današnje sjednice Vlade doprinijeti daljnjem rastu gospodarskih pokazatelja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Vlada je potom usvojila zaključak kojim se tri velika infrastrukturna projekta uvrštavaju na listu strateških investicijskih projekata. Riječ je o projektima ''Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC8- Trajektna luka Split'', ''Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat – Omiš'', kojom bi se riješio problem nedostatka zaobilaznice na splitskom području, te ''Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica)''.

Vlada je donijela i zaključke kojima podupire realizaciju projekta Novi ulaz u Split-čvor Vučevica na A1 cesti-tunel Kozjak-čvor na DC8-Trajektna luka, projekta povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora u trajektnoj luci Split sa zračnom lukom Split te izgradnju intermodalnogčvora novog glavnog kolodvora Split kao i projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz Trajektne luke Split.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadužuje se da osigura izradu studije izvodivosti projekta poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljice-Sućuraj-Drvenik-čvor Ravča, te izradu mogućih modela financiranja toga projekta. Također se podupire realizacija projekta rekonstrukcije ceste Supetar-Pučišće-Povlja-Sumartin na otoku Braču.

Vlada je prihvatila i zaključak kojim se podupire realizacija projekta izgradnje spojnih cesta čvor Zagvozd-granica BiH i Dicmo-obilaznica (Križice)-Krivodol kod Sinja. 

Isto tako, prihvaćeni su i zaključci u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb - Split – Dubrovnik te Projekta rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197 u Makarskoj.

Prihvaćen je i zaključak da će Vlada u roku 30 dana imenovati radnu skupinu za analizu projekta "Spaladiumcentra" u Splitu.

Također je podržana sanacija odlagališta Karepovac, a ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić objasnio je kako je cjelokupna vrijednost sanacije 187 milijuna kuna, a prva faza, koja je u tijeku, stoji 68 milijuna kuna. Vlada podržava i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Realizirat će se i projekti sustava navodnjavanja polja Bunina kod Vrgorca te Imotsko-bekijskog polja.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izvijestila je da će Ministarstvo kulture pružiti  stručnu pomoć u realizaciji Projekta Arheološkog parka Salona, a prihvaćen je i zaključak koji će pridonijeti rješavanju pitanja vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanja podrumima Dioklecijanove palače.

Prihvaćen je zaključak kojim se prostor bivše vojarne Dračevac dodjeljuje Splitu radi izgradnje tehnološkog centra, a dio područja Dračevca vraća se splitsko-makarskoj nadbiskupijiradi izgradnje katoličkog odgojnog centra, rekao je ministar državne imovine Goran Marić.

Vlada je također odlučila darovati oko 196.000 četvornih metra na predjelu Žrnovnice u svrhu izgradnje stanova za hrvatske branitelje i stradalnike, te za potrebe stanova akademske zajednice. Ministar Goran Marić je rekao da je procijenjena vrijednost tog zemljišta oko 49 milijuna kuna.

Odlukom Vlade Splitu je darovano i 1660 garažnih mjesta na četiri lokacije u gradu, a procijenjena vrijednost tih mjesta iznosi oko 104 milijuna kuna. Prihvaćen je i zaključak po kojem se zgrada hotela za samce u Vukovarskoj ulici daruje Gradu Splitu.

Kao posljednju od točaka na dnevnom redu sjednice posvećenih Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, usvojen je i zaključak da će se putem Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice poduprijeti projekt UltraEurope od 2018. do 2022. sukladno financijskim mogućnostima, a zbog njegovih velikih pozitivnih multiplikativnih efekata na hrvatsko gospodarstvo i promociju Hrvatske kao turističke destinacije. Obrazlažući zaključak, ministar turizma Cappelli naglasio je da je od 2013., otkako se održava u Hrvatskoj, taj festival Splitu, ali i ukupno hrvatskom turizmu, gospodarstvu i državnom proračunu donio brojne pozitivne utjecaje, što je potvrdila i studija Instituta za javne financije koju je naručilo Ministarstvo turizma. 

Ministar Medved, govoreći o Prijedlogu programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine rekao je kako je program namijenjen nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te nezaposlenoj djeci dragovoljaca i nezaposlenoj djeci HRVI iz Domovinskoga rata. 

"Cilj programa", nastavio je, "je poboljšati njihov pristup tržištu rada i konkurentnost te tako utjecati na stvaranje uvjeta za što uspješnije socijalno uključivanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji." Osnovu provedbe programa čini pet konkretnih mjera namijenjenih obrazovanju, samozapošljavanju i zapošljavanju kod poslodavca osoba iz ciljne skupine, te mjere namijenjene radu zadruga i jačanju konkurentnosti zadruga i bivših korisnika mjere samozapošljavanja kojima se omogućuje proširenje djelatnosti i zadržavanje radnih mjesta. 

Program prvi put sadrži i četiri EU projekta, koji prate provedbu spomenutih mjera s ciljem njihove promocije i informiranja što većeg broja osoba iz ciljne skupine pri čemu će se dodatni naglasak staviti na dodjelu potpora za društveno poduzetništvo. "Provedbom se", istaknuo je ministar, postiže izravno uključivanje u radno-tržišni sustav te ekonomska i socijalna integracija ovih osoba, a financirat će se domaćim proračunskim sredstvima te sredstvima Europskog socijalnog fonda što za razdoblje od 2018. – 2020. godine iznosi 136.824.000 milijuna kuna."

Vlada je na sjednici dala i suglasnost zrakoplovnoj kompaniji Croatia Airlines za dugoročno klupsko kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke i Privredne banke Zagreb do 8,5 milijuna eura, radi financiranja investicijskog održavanja zrakoplovnih motora.

Ministrica Gabriela Žalac predstavila je, a Vlada prihvatila Prijedlog izmjena Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije te Prijedlog uredbe o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.

"Ustrojavanjem Registra projekata, omogućit će se uvid u zalihu projekata, koji će, uz Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030., biti osnova za programiranje korištenja EU fondova u idućem financijskom razdoblju EU-a i pregovore s Europskom komisijom oko opsega financijske alokacije za sektorske i regionalne operativne programe u novoj financijskoj perspektivi post-2020.", rekla je ministrica Žalac. Zaključila je kako će se "ustrojavanjem registra projekata te uspostavom IT sustava za planiranje, praćenje i izvještavanje omogućiti povezivanje akata strateškog planiranja s proračunskim i ostalim izvorima financiranja i prikupljenim razvojnim projektima koje pripremaju javna tijela u Republici Hrvatskoj te izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja, ostvarenim rezultatima, ishodima i učincima provedbe javnih politika."

Između ostalog, Vlada je na sjednici donijela i Odluku o prodaji strateških robnih zaliha ulja za loženje srednjeg do 1% sumpora kao i Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je na sjednici u Splitu prihvatila i prijedlog odluke o osnivanju Radne skupine za organizaciju Sastanka konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koja će se pod pokroviteljstvom Ministarstva financija održati u Splitu između 8. i 10 lipnja ove godine.

 

Pisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade | Andrej Plenković