​Hrvatska izabrana za članicu Upravnog odbora multilateralne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Slika /Vijesti/2014/Kolovoz/28 kolovoza/OPV-za web.jpg

Tijekom kolovoza održano je glasovanje 58 država članica u kojem je Hrvatska izabrana u Upravni odbor Partnerstva za otvorenu vlast, a prvenstveno na temelju rezultata koji su ostvareni u provedbi inicijative u Hrvatskoj.
 

Hrvatska je glasovanjem država članica sakupila 331 bod te je izabrana za petu članicu Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast, odmah iza SAD-a, Velike Britanije, Brazila i Francuske, a dvogodišnji mandat i svoje prvo upravljanje Partnerstvom preuzima 1. listopada nakon završnog sastanka koji će se održati krajem rujna u New Yorku.
 
Partnerstvo za otvorenu vlast je međunarodna inicijativa s ciljem jačanja transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativa je predstavljena u Washingtonu 2011. godine, a vodi ju Upravni odbor čiji su članovi predstavnici vlada i organizacija civilnog društva.

Hrvatsko članstvo u Upravnom odboru rezultat je i veliko priznanje za dosadašnji rad i angažman u inicijativi svih naših članova partnerstva – predstavnika državne uprave, nevladinih organizacija i akademske i znanstvene zajednice. Hrvatska je od početka vrlo ozbiljno prihvatila sudjelovanje u ovoj međunarodnoj inicijativi te je u partnerstvu s navedenim akterima zajednički izradila i provela prvi dvogodišnji akcijski plan 2012.-2013. Nakon što su neovisni evaluatori detaljno analizirali cijeli proces izrade i provedbe mjera akcijskog plana te evaluirali uspješnost provedbe planova svih država članica, pokazalo se kako je upravo Hrvatska jedna od najuspješnijih po obje točke ocjenjivanja: vrlo visoki stupanj partnerstva u procesu izrade i donošenja akcijskog plana te visoki stupanj stvarne implementacije dogovorenih mjera. Takvi rezultati neovisne analize ohrabrili su nas da se natječemo za članstvo u Upravnom odboru što su druge članice prepoznale i uvažile pri glasovanju.

Imajući u vidu mnogobrojne koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, Vlada Republike Hrvatske s partnerima nastavlja još intenzivnije s provedbom inicijative. U tom smislu krajem 2013. započela je izrada novog Akcijskog plana za razdoblje 2014.-2016., pri čemu su uzeta u obzir dosadašnja iskustva i naučene lekcije, a Akcijski plan razvijan je u suradnji sa širokim krugom dionika iz različitih sektora. 
 
Na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016. Novim Akcijskim planom predviđena je provedba 16 mjera i 46 provedbenih aktivnosti koje će do 2016. provesti 20 državnih tijela u 4 ključna područja: poboljšanje zakonskog okvira za ostvarivanje prava na pristup informacijama, proaktivna objava informacija i otvaranje podataka, transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost i sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika.

Pisane vijesti | Društvo i zajednica