Investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a snažna potpora hrvatskom gospodarstvu

Slika /Vijesti/2022/06 lipanj/30 lipnja/VRH_3467 (1).jpg

Vlada je usvojila programe kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove za zelenu i digitalnu tranziciju poduzeća i subvencionirati im kamate. Programi stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je kako je riječ o još jednoj snažnoj potpori hrvatskom gospodarstvu.

Nakon uvodnog izlaganja premijera Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izdvojio je najznačajnije aktivnosti u procesu obnove Banovine.

Tako su potpisani ugovori s izvođačima radova za izgradnju 16 višestambenih zgrada i to: osam u Petrinji, četiri u Glini, dvije u Topuskom i dvije u Gvozdu, ukupne vrijednosti više od 237 milijuna kuna.

Započela je izgradnja dvije višestambene zgrade u Topuskom, ukupne vrijednosti više 30 milijuna kuna te osam višestambenih zgrada u Petrinji sa 128 stanova, ukupne vrijednosti 121 milijun kuna.

Medved je izvijestio da je s izvođačima radova ugovorena izgradnja 312 zamjenskih obiteljskih kuća.  

Milijardu i 400 milijuna kuna za sanaciju posljedica potresa

Osvrnuo se i na aktivnosti vezane uz nekonstrukcijsku obnovu stambenih objekata.

Ukupno su 7572 obiteljske kuće dodijeljene projektantima.

Dosad je izrađeno 4113 elaborata za obnovu.

Organiziranom nekonstrukcijskom obnovom od strane Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje obnovljeno je 2885 obiteljskih kuća, a trenutno se radi na njih 732.

Ugovoreni su radovi na nekonstrukcijskoj obnovi ukupne vrijednosti 268 milijuna kuna, a dosad je isplaćeno više od 116 milijuna kuna.

Potpredsjednik Vlade naglasio je da realizirana financijska sredstva najznačajnijih aktivnosti i mjera proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi više od milijardu i 400 milijuna kuna.

Naveo je i da je Banovini sveukupno potpisano 309 ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije ukupne vrijednosti više od dvije milijarde i 265 milijuna kuna.

Novi zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Novim zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji je Vlada uputila u saborsku proceduru, unaprjeđuje se pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja te znanstvene odnosno umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja.

"Novim Zakonom želimo ojačati sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, njegove institucijske kapacitete te uskladiti njegova obilježja s načelima i zadacima Europskog prostora visokog obrazovanja, Europskog prostora obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Funkcionalan i kvalitetan sustav visokog obrazovanja i znanosti usklađen sa suvremenim zahtjevima visokoobrazovnog i istraživačkog sektora preduvjet je uspješnog razvoja svake države, naglasio je.

Važeći zakonski okvir je zastario, donesen je 2003. godine i ne udovoljava aktualnim potrebama akademske zajednice i društva, dodao je ministar, obrazlažući razloge predlaganja novoga zakona.

Njime se tako uređuje osnivanje i djelovanje ustanova u sustavu visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti, stručnog rada, postupak zapošljavanja na radna mjesta i napredovanje nastavnika, znanstvenika i suradnika zaposlenih u ovim ustanovama te njihova prava i obveze.

Također se uređuju osnovna pitanja izvođenja studija te prava i obveze studenata, obavljanje znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja, financiranje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u funkciji visokog obrazovanja te obavljanje nadzora i prekršajne odredbe.

Propisuju se jednostavnije procedure za zapošljavanje

Unaprjeđuje se pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, odnosno na fleksibilan način reguliraju se načela upravljanja i financiranja visokoobrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora kako bi se što veći prostor ostavio autonomnom djelovanju institucija, istaknuo je ministar.

Propisuju se i jednostavnije procedure za zapošljavanje nastavnika, znanstvenika i suradnika te napredovanje nastavnika i znanstvenika, postupak sklapanja programskih ugovora kao novog modela financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta te regulacija statusnih promjena visokih učilišta i znanstvenih instituta.

U odnosu na važeći Zakon, novim prijedlogom jasnije se propisuje razlika između sastavnica sveučilišta s i bez pravne osobnosti, sustavno se rješava pitanje nadzora nad zakonitosti u radu institucija te se ističe umjetnička djelatnost u funkciji visokog obrazovanja.

Više nije predviđena mogućnost osnivanja visokih učilišta od strane županija, gradova i općina, a visoke škole osnovane sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju postat će veleučilišta.

"Kroz Zakon se stavlja naglasak na stratešku, savjetodavnu i potpornu ulogu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj koje brine o razvoju i kvaliteti cjelokupnog sustava visokog obrazovanja, znanstvene djelatnosti i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj", naveo je Fuchs
Nacionalno vijeće bit će nadležno za donošenje minimalnih etičkih standarda i kriterije za izbore u znanstvena zvanja, a administrativnu i stručnu potporu za ovo tijelo preuzima Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Predloženi zakon usmjeren je prije svega, zaključio je Fuchs, na poboljšanje strukture sustava organizacije i financiranja u području visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kako bi se omogućilo da znanstveno-istraživački i visokoobrazovni sektor postanu učinkovitiji, funkcionalniji u odnosu na potrebe društva i gospodarstva, a osobito kompetitivniji u europskom kontekstu.

Izmjene i dopune Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

U Sabor je Vlada uputila i izmjene i dopune Zakona o agenciji za odgoj i obrazovanje, zakona koji datira iz 2006. godine i od tada nije mijenjan.

Izmjenama se on usklađuje s pojedinim pozitivnim zakonskim propisima kako bi se osiguralo brže i efikasnije reguliranje unutarnjeg ustrojstva Agencije statutom, a ne kao do sada Zakonom.

Imenovanje i razrješenje članova Upravnog vijeća usklađuje se sa Zakonom o radu na način da se jedan član bira kao predstavnik radnika, a  propisuje se i da se odabir članova Upravnog vijeća koje imenuje Vlada Republike Hrvatske provodi temeljem javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, usklađuju se i uvjeti za izbor ravnatelja Agencije s odredbama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Proračunski limit rashoda iz općih izvora za 2023. godinu 143,4 milijardi kuna

Vlada je donijela proračunski okvir za razdoblje 2023. - 2025. kojim se ukupna visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka odnosno ukupni limit u 2023. godini utvrđuje u iznosu 143,36 milijardi kuna.

To je 5,2 posto ili 7,1 milijardu kuna više od tekućeg odnosno plana za 2022. godinu.
 
Potpredsjednik vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao je da se najveće povećanje, od 4,2 milijarde kuna, odnosi na mirovine, i to najvećim dijelom zbog očekivane indeksacije mirovina u drugoj polovici ove godine, a koja će prema svim parametrima biti rekordna, što će imati efekt i na iduću godinu, te promjena zakonskih odredbi vezano za obiteljske mirovine. 

Marić je izdvojio i neka povećanja kod proračunskih stavki koje nisu u skupini najvećih, kao što su značajno povećanje izdvajanja za ured za demografiju, obnovu nakon potresa te za sport.

Prema projekcijama iz dokumenta, limit proračunskih rashoda iz općih prihoda i primitaka za 2024. godinu iznosi 144,2 milijarde kuna, što je 0,6 posto više nego za 2023. godinu, a za 2025. godinu vlada projicira limit od 146,26 milijardi kuna ili 1,4 posto više nego za 2024. godinu.

"Cijeli se ovaj okvir uklapa u naš makrofiskalni okvir zadan i u Programom konvergencije deficit za iduću godinu planiran na razini 1,6 posto BDP-a, isti i 2024. godine odnosno 1,2 posto u 2025. godini", rekao je Marić.

Projekcije kretanja javnog duga ministar financija je najavio za drugu polovicu godine, odnosno nakon izdanja obveznice na domaćem tržištu kapitala.

No, rekao je da bi javni dug mjeren udjelom u BDP-u krajem iduće godine trebao pasti ispod 70 posto, te da bi, da nije bilo covida, već iduće godine pao ispod 60 posto BDP-a.

Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. donijeta je na temelju Zakona o proračunu, a čini osnovu za pripremu državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine.

Izrađena je na temelju Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.- 2025. koji je vlada donijela na sjednici 27. travnja.

Program konvergencije predstavlja strateško polazište za izradu odluke, prema kojima se očekuje da kretanje fiskalnog salda i javnog duga bude u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbama Pakta o stabilnosti i rastu.

Poboljšanje stanja na tržištu vina

S obzirom da se stanje na domaćem tržištu vina popravilo, Vlada je kroz izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina ukinula provedbu kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković pojasnila je da je Ministarstvo u cilju efikasnije primjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. do 2023. pristupilo izradi nacrta četvrtih izmjena i dopuna programa. 

Kako je navela, izmjenama i dopunama prestaje provedba kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina, jer se stanje na tržištu vina, koje je bilo posljedica dviju pandemijskih godina, popravilo kroz dvije jako dobre turističke sezone, a višak vina koji je tada akumuliran riješen je i kroz dvije navedene mjere.

Također, kako je navela ministrica, radi efikasnije provedbe Nacionalnog programa u financijskoj godini 2022. i 2023. mjere će se provoditi bez povećanog intenziteta potpore, uz izmijenjene kriterije za rangiranje u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda i mjeri Ulaganja u vinarije.

Naime, zbog velikog broja prijava podnesenih na javni poziv za dodjelu sredstava pomoći za te dvije mjere, koji je dijelom uvjetovan povećanim intenzitetom potpore, raspoloživa sredstava Nacionalnog programa nisu dostatna, zbog čega se u obje mjere sada uvodi novi kriterij bodovanja za one korisnike koji po prvi puta sudjeluju u pojedinoj  mjeri.

Nadalje, metoda za definiranje troškova u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda uređuje se na način da se primjenjuje metoda standardne veličine jediničnih troškova te će se znatno ubrzati i pojednostaviti postupak obrade.

Inače, ukupna sredstva za 2022. godinu u iznosu od 83,19 milijuna kuna planirana su u državnom proračunu i nisu mijenjana u odnosu na 2021. godinu. Pritom je iz proračuna planiran iznos od 1,95 milijuna kuna, a EU potpore iz Europskogfonda za jamstva u poljoprivredi 81,24 milijuna kuna.

Investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a za zelenu i digitalnu tranziciju poduzeća

Vlada je usvojila programe kojima će HAMAG-BICRO iz sredstava NPOO-a odobravati zajmove za zelenu i digitalnu tranziciju poduzeća i subvencionirati im kamate.

Program "Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti" odnosi se na odobravanje investicijskih zajmova od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) malim i srednjim poduzetnicima, koji ih mogu koristiti za zelenu i digitalnu tranziciju svojih poduzeća te jačanje njihove otpornosti i konkurentnosti, izvijestio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Iznosi zajmova idu do 100 tisuća eura, s kamatnom stopom od 0,8 posto, počekom do 12 mjeseci i maksimalnim rokom otplate do 10 godina, rekao je.

Program "Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti" namijenjen je također jačanju otpornosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, a za kredite koje uzmu u poslovnim bankama HAMAG-BICRO će im subvencionirati kamatnu stopu do 50 posto.

"HAMAG-BICRO će ustrojiti fond subvencija za subvencioniranje kamata po investicijskim kreditima banaka odobrenim u okviru postojećeg jamstvenog programa - ESIF Pojedinačna jamstva za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti".
Kamatna stopa se može subvencionirati isključivo za investicijske kredite čiji je rok dospijeća minimalno pet godina, uključujući poček.

Pravo na sudjelovanje u programu imaju sve financijske institucije, potpisnice Sporazuma o financiranju za izdavanje pojedinačnih jamstava financiranih iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda. Pritom, subvencija kamatne stope se isplaćuje financijskoj instituciji nakon izdavanja jamstva od strane HAMAG-BICRO-a, jednokratno nakon isteka roka korištenja kredita po dostavljenom konačnom otplatnom planu, piše između ostalog u odluci Vlade.

Programi stupaju na snagu s danom donošenja i vrijede do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je kako je riječ o još jednoj snažnoj potpori hrvatskom gospodarstvu.

Frapa i Marina Cavtat & Resort strateški investicijski projekti

Vlada je strateškim investicijskim projektima proglasila projekt "Marina Cavtat & Resort", vrijedan 625 milijuna kuna bez PDV-a, te projekt "Frapa Resort Medine" u Rogoznici, čija procijenjena vrijednost s PDV-om doseže 1,04 milijarde kuna.

Lokacija realizacije projekta "Marina Cavtat & Resort" je naselje Cavtat u općini Konavle u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a površina obuhvata projekta iznosi oko 6,4 hektara kopnene površine.

Predviđa izgradnju hotelskog resorta u kategoriji pet zvjezdica, koji će imati 260 smještajnih jedinica odnosno oko 900 kreveta,  pri čemu se planira zapošljavanje više od 250 stalnih i 150 sezonskih zaposlenika.

Projektom "Frapa Resort Medine" je predviđena izgradnja turističkog kompleksa na lokaciji općine Rogoznica uz postojeću marinu Frapa, tako da s njom čini jedinstvenu cjelinu.

Tako, planirana je izgradnja hotela s pet zvjezdica, kapaciteta 250 kreveta u hotelskim sobama i 80 kreveta u hotelskim apartmanima, uz kojeg bi se nudila usluga SPA centra i klinike za estetsku kirurgiju.

U okviru turističkog naselja s ukupno 564 do 700 kreveta planirana je izgradnja 19 objekata, sedam do osam vila uz obalu s bazenima i 11 apartmanskih objekata s ukupno 193 apartmana kategorije četiri do pet zvjezdica, pri čemu bi se konačne brojke trebale znati nakon završetka projektiranja.
Realizacijom projekta u zoni Medine planira se otvaranje 110 radnih mjesta te još 50 sezonskih radnih mjesta u pratećim djelatnostima.

Obilježavanje stote obljetnice djelovanja Saveza Čeha u Hrvatskoj

Na kraju, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad manifestacijom obilježavanja stote obljetnice djelovanja Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj.

Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Ivica Poljičak kazao je da je Savez Čeha u Republici Hrvatskoj organizacija dobrovoljno udruženih čeških beseda, škola, klubova, pojedinaca - pripadnika češke manjine u području kulture i umjetnosti, znanosti i sporta, koji ove godine obilježava sto godina svoga djelovanja.

"Aktivni su na području različitih akcija i manifestacija kroz cijelu godinu, a posebice su usmjereni na njegovanje češke kulture i jezika te očuvanje nacionalne samobitnosti", dodao je.

povodom obilježavanja sto godina svoga djelovanja Savez je pripremio svečani kulturno-umjetnički program koji će se održati 9. srpnja 2022., a na kojemu će nastupiti predstavnici svih čeških kulturno-umjetničkih društava iz Republike Hrvatske kao i filharmonija iz Češke Republike.
 
Izvor: Hina/VladaPisane vijesti