Izjava ministrice Murganić o Prijedlogu protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji puštenom u javnu raspravu

U petak, 22. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pustilo je Prijedlog protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji u javnu raspravu na Središnjem državnom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, objasnila je kako se radi o operativnom dokumentu u kojem su točno precizirana postupanja u određenim slučajevima nasilja i u konkretnim situacijama, a cilj i svrha mu je da se na učinkovit i pravovremen način provode zakonodavne odredbe.

„Njegova je svrha i cilj da budemo efikasniji u sprječavanju ovakvog negativnog fenomena“, kazala je ministrica Murganić. „Odnosi se na obaveze našim državnim tijelima - zdravstvu, znanosti i obrazovanju, socijalnoj skrbi, pravosuđu i policiji. Uvedene su i obaveze o postupanju i novim službama koje su u međuvremenu osnovane. To je služba za pomoć žrtvama i svjedocima u postupcima u slučaju nasilja u obitelji, kao i probacijska služba“.

Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji inzistira se na ranom prepoznavanju rizika, žurnim intervencijama, istovremenim pravovremenim resornim aktivnostima te na redovnom sastajanju županijskih timova.

Ministrica Murganić rekla je kako je vrlo važno senzibilizirati i educirati javnost o netoleranciji bilo kakvog oblika nasilja, ali i odgajati najmlađe članove društva u borbi protiv stereotipa koji dovode do diskriminacije i nasilničkog ponašanja.

 „Ono što je izuzetno važno je senzibilizacija cijele javnosti, svih segmenata društva, o netoleranciji prema svim oblicima nasilja. Važan je proaktivni pristup, da se ne čeka da se dogodi nasilje, već da se reagira kod bilo kakve sumnje na nasilje, odnosno kad imamo saznanja da postoji nasilje“, poručila je i dodala kako mediji imaju veliku ulogu u senzibilizaciji javnosti o borbi protiv nasilja.

„Kroz različite edukativne i informativne sadržaje imaju mogućnost osvješćivati i educirati javnost. U suradnji s medijima jako je važan i način kako se o nasilju izvještava s pozicije žrtve, da se dodatno ne traumatizira i djeca da se ponovo ne izlažu teškim pritiscima, odnosno dodatnim traumama.“
Ministrica je objasnila i da je pri zaštiti žrtve izuzetno važna međuresorna suradnja, ali i suradnja s udrugama civilnog društva, odnosno skloništima za žrtve nasilja.  

„Sustav ima ne samo obavezu, nego i snagu da zaštiti svakog našeg građanina, odnosno svaku žrtvu, od nasilja. Važna nam je prevencija, ali nam je jako važno i zaštiti žrtvu. Možemo ju zaštiti ako ju možemo u istom trenu, onaj čas kada je izložena teškom nasilju, skloniti i pružiti joj pomoć i zaštitu“, rekla je.

U Republici Hrvatskoj trenutno postoji 19 skloništa koja imaju svoje SOS telefone i savjetovališta za žrtve nasilja, a sufinancira ih i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

„Nama je cilj da imamo što više mjesta za smještaj žrtava i da ta skloništa budu i regionalno dostupna“ objasnila je ministrica te najavila osnivanje novih šest skloništa u suradnji s jedinicama područne samouprave.

„Tendencija u ovom protokolu je da se žurno reagira, da međuresorna suradnja, zajedno s ostalim tijelima, bude pravovremena, a ne sa odmacima, da se svakako reagira ne samo na prijavu, nego i na saznanje za prijavu i inzistira se na potpunoj usklađenosti“, zaključila je ministrica Murganić.

Izvor: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Pisane vijesti | Nada Murganić