Ministar financija: Vodimo odgovornu fiskalnu politiku i radimo na nastavku smanjenja javnog duga

Slika /Vijesti/2017/07 srpanj/27 srpnja/Min. Maric.jpg

Ministar financija Zdravko Marić održao je konferenciju za medije o Smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2018.-2020., koje je Vlada usvojila na današnjoj sjednici. 

Istaknuo je da je Vlada u tome dokumentu, uzimajući u obzir makroekonomske pokazatelje, posvetila poseban dio analizi mogućih rizika na makroekonomske projekcije, između ostaloga  apostrofirajući i situaciju s koncernom Agrokor.
 
„Naša projekcija rasta BDP-a za ovu godinu i dalje stoji na razini 3,2 posto, kao što je bila i u Programu konvergencije te kao što je bila i osnovna pretpostavka kod planiranja proračuna“, naglasio je Marić.
 
Dodao je da unutar same stope rasta, s rashodne strane BDP-a postoje određene korekcije, te da je nešto niži od originalno predviđenog rast potrošnje i investicija, a nešto viši rast izvoza roba i usluga.
 
,,I za 2018. zadržava se prvotna projekcija iz Programa konvergencije za gospodarski rast od 2,8 posto, uz blage korekcije. Naša je procjena da će najveći doprinos dolaziti od domaće potražnje i da će glavni pokretači i motori rasta biti investicijske aktivnosti i osobna potrošnja“, naglasio je.
 
Izvijestio je kako porezni prihodi u prvih šest mjeseci ove godine bilježe rast od 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naveo je kako se jedino smanjenje bilježi u porezu na dohodak, što je u skladu s očekivanjima s obzirom na poreznu reformu i rasterećenje toga poreza.
 
,,Što se tiče PDV-a, on je u prvih šest mjeseci u porastu od oko 4 posto. Porez na dobit je 16,5 posto veći u prvih šest mjeseci u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  Deficit za iduću godinu projiciran je na 0.8 posto BDP-a'' kazao je ministar, poručivši i  da će u godinama koje slijede taj deficit biti još niži, 0.3 posto u 2019., a 2020. predviđa se ostvarenje suficita opće države od 0.5 posto.
 
Naglasio je da Vlada vodi odgovornu fiskalnu politiku, vodeći posebno računa o kretanju javnog duga.
 
„Uspjeli smo ga značajno smanjiti od 2016. godine, ove godine ga planiramo na razini od 81,1 posto, a tom dinamikom između 2,5 i 3 postotna boda ga vidimo i u nadolazećem razdoblju, do razine od 72 posto 2020. godine“, poručio je ministar. 

Pisane vijesti | Zdravko Marić