Ministar Kujundžić: Projektom kontinuirane edukacije do bolje hitne medicinske pomoći

Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine, vrijedan više od devet milijuna kuna, u sklopu kojeg će se tijekom ove i iduće dvije godine educirati 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine, u utorak je predstavljen u Ministarstvu zdravstva.

Cilj projekta koji provodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu je održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine, a ujedno i unapređenje zdravstvene zaštite te poboljšanje pristupa visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, naglasila je voditeljica projekta Maja Dragosavac.
 
U narednom razdoblju, počevši od 13. ožujka, održat će se ukupno 64 edukacijske vježbe u sklopu pet edukacijskih programa za medicinske dispečere u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici, doktore i medicinske sestre-medicinske tehničare u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnike na poslovima trijaže u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima te medicinske sestre-medicinske tehničare na ostalim poslovima u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima.
 
Projekt u trajanju od 44 mjeseca započeo je s provedbom u svibnju prošle godine, a trajat će do prosinca 2021. Kroz dosadašnje projektne aktivnosti razvijeni su novi edukacijski programi i materijali te je nabavljena i odgovarajuća oprema potrebna za provođenje edukacija.
 
Projekt ukupne vrijednosti 9,4 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., od čega 85 posto sufinancira EU, a 15 posto su nacionalna sredstva.
 
Dragosavac je rekla da se potreba za uvođenjem novih edukacijskih vježbi i njihovim intenzivnim provođenjem kako bi se što prije svi koji ulaze i rade u sustavu educirali za potrebe zbrinjavanje hitnih pacijenata, ukazala zbog uočene velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, proširenja Mreže hitne medicine te uočenih nedostataka u znanju i vještinama medicinskih sestara/tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima.
 
Ministar zdravstva Milan Kujundžić ocijenio je da se radi o hvalevrijednom projektu te je zaželio svima uspješno provođenje onoga što će biti naučeno kroz edukaciju i napravljeno kroz organizaciju "tako da će nam hitna u Hrvatskoj biti bolja".
 
"Svi smo svjesni da je hitna medicina nešto što je vrlo važno u cjelokupnoj medicini, da je trebamo popravljati i da treba biti bolja i na tom tragu smo i išli s promjenom zakona gdje idemo u integraciju domova zdravlja, županijskih zavoda, hitne, objedinjenih hitnih bolničkih prijama i koncesionara", kazao je Kujundžić.
 
Poručio je da je integracija nešto što mora biti riješeno užurbano na razini županija te je izrazio uvjerenje da će ova edukacija doprinijeti tome.
 
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević naglasila je da će 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine biti educirano po najnovijim smjernicama sukladno svemu onome što se kroz dosadašnje edukacije uočilo da u sustavu medicine nedostaje.
 
"Osnažit ćemo djelatnike jer smo mišljenja da ulaganje u ljudske resurse vodi u konačnici povećanju kvalitete zdravstvene zaštite", kazala je.

Izvor: Vlada RH / Hina

Pisane vijesti | Milan Kujundžić