Ne postoji bojazan od vraćanja migranata u Republiku Hrvatsku

Vezano za presude Suda Europske unije od 26. srpnja 2017. ističemo da neće doći do vraćanja migranata koji su u razdoblju od rujna 2015. do travnja 2016. prošli kroz teritorij Republike Hrvatske.

Navedeno stajalište Vlada Republike Hrvatske temelji na propisima Europske unije, uključujući i presudu u predmetu C-670/16 Tsegezab Mengesteab protiv Savezne Republike Njemačke, odnosno proteku vremena od nezakonitih ulazaka migranata na teritorij država članica te podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu.
 
Presude Suda Europske unije u predmetima C-490/16 A. S./Republika Slovenija i C-646/16 Khadija Jafari i Zainab Jafari, odnose se na razmatranje zahtjeva za međunarodnom zaštitom osoba koje su ušle na teritorij Europske unije za vrijeme izbjegličko-migrantske krize.
 
Presude su donesene povodom prethodnih pitanja slovenskog i austrijskog suda pred kojim su bile osporavane odluke slovenskih odnosno austrijskih tijela za odbijanje zahtjeva za međunarodnom zaštitom sirijskom državljaninu i afganistanskoj obitelji.
 
One nisu donesene protiv Republike Hrvatske koja nije bila stranka u postupku.
 
Presudama Suda Europske unije utvrđeno je da je prva država članica ulaska odgovorna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu i u situacijama masovnog prolaza migranata.
 
Istog dana, 26. srpnja 2017., Sud Europske unije donio je i presudu u predmetu C-670/16 Tsegezab Mengesteab protiv Savezne Republike Njemačke, sukladno kojoj država članica u kojoj je podnesen zahtjev za međunarodnu zaštitu postaje odgovorna za njegovo ispitivanje po proteku roka od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva.
Slijedom navedenog još jednom ponavljamo da ne postoji bojazan od vraćanja migranata u Republiku Hrvatsku.
 
Nadležna tijela Vlade Republike Hrvatske nastavit će s analizom ovih presuda, a zahtjevi za pružanjem međunarodne zaštite razmatrat će se  u skladu s nacionalnim propisima, pravnom stečevinom Europske unije i međunarodnim pravom.

Pisane vijesti | Priopćenja