Nove mjere na sjednici Vlade: KB Dubrava primarni centar, pomoć MORH-a, nastava na daljinu, izrada digitalne platforme

  • Slika /Vijesti/2020/03 ožujak/19 ožujka/HN20200319501023.jpg

Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana 216. sjednica Vlade, na kojoj su raspravljene 24 točke otvorenog dijela sjednice.

Pojednostavljene procedure za odvjetnike iz zemalja članica EU

Vlada je u Sabor na prvo čitanje uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je da će se izmjenama i dopunama olakšati učinkovito ostvarivanje slobode pružanja odvjetničkih usluga odvjetnicima iz zemalja država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i odvjetnicima iz Republike Hrvatske.

„Izmjenama želimo postići da odvjetnici iz drugih zemalja članica u pružanju pravnih usluga mogu pružati i pravne savjete, nevezano za pravni sustav zemalja iz kojih dolaze. Pojednostavljuje se procedura upisa u Imenik stranih odvjetnika, pojednostavljuje se i procedura provjere njihovih znanja. Također, odvjetnici mogu imati i više ureda, ali jedan ured će biti sjedište.

Pojednostavljuje se procedura zatvaranja odvjetničkog ureda, otvaramo mogućnost zapošljavanja odvjetnika u radni odnos s drugim odvjetnikom koji obavlja svoju djelatnost kao samostalnu ili zasnivanje odnosa sa zajedničkim odvjetničkim uredom“, pojasnio je ministar.

Zakonom o Centru za posebno skrbništvo kao stručni radnici i socijalni pedagozi

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković kazala je da se Konačnim prijedlogom zakona o Centru za posebno skrbništvo kao stručni radnici, osim socijalnih radnika i psihologa, predviđaju i socijalni pedagozi.

„Također, propisuje se da pravnici moraju imati stručna znanja i vještine koje su potrebne za komunikaciju s djetetom ili sa odraslom osobom, a dodatno su uređene i odredbe u pogledu mandata Upravnog vijeća i postupka imenovanja Stručnog vijeća“, kazala je ministrica.

Vlada je u Sabor poslala i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Dopuštanje obrade podataka o lokaciji dio je mjera u obrani protiv koronavirusa

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je da se ovim člankom predlaže iznimno dopuštanje obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti, i to samo u slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, u skladu s posebnim propisima, pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi.

U takvim slučajevima ministar nadležan za zdravstvo upućuje zahtjev operatorima komunikacijskih mreža i usluga, koji su obvezni osigurati podatke o lokaciji. Za obradu podataka nadležno je tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite.

„Proglašenje ovog zakona dio je mjera kojima se nastoji omogućiti žurno i adekvatno postupanje svih nadležnih tijela u novonastalim okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, a u cilju zaštite života i zdravlja ljudi,“ dodao je ministar Butković.

KB Dubrava primarni respiratorno-intenzivistički centar, MORH pruža pomoć

Što se tiče poduzetih aktivnosti vezanih za koronavirus u Republici Hrvatskoj, ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da „situacija u Hrvatskoj i susjednim zemljama iziskuje poduzimanje novih, hitnih mjera koje se odnose na uspostavu respiratorno-intenzivističkih centara namijenjenih isključivo za liječenje pacijenata oboljelih od korona virusa, a za potrebe Hrvatske planirana je uspostava takvih primarnih centara, ovisno o daljnjem razvoju epidemije“.

„U Kliničkoj bolnici Dubrava uspostavlja se primarni centar za područje Zagreba i okolice, s predviđenim kapacitetom od 300 postelja te će se dio kapaciteta bolnice žurno osposobiti za prihvat bolesnika, a glavna zgrada bolnice do daljnjeg je rezervna varijanta u slučaju eskalacije epidemije“, kazao je ministar i dodao da će se slični primarni centri uspostavit će se i u Rijeci, Splitu i Osijeku, sukladno daljnjem razvoju epidemiološke situacije.

Nadalje, Oružane snage Republike Hrvatske, kao dio sustava domovinske sigurnosti, pružit će pomoć Ministarstvu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije. „U sklopu primarnog centra u KBC Dubrava u dijelu koji zadovoljava specifične potrebe MORH će u skladu s epidemiološkom situacijom pružiti pomoć Ministarstvu zdravstva osiguranjem dodanih prostornih kapaciteta za zbrinjavanje pacijenata postavljenjem samoodrživog ekspedicijskog kampa i potrebnih kapaciteta šatora na području bolnice", nastavio je ministar Beroš, a potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izvijestio je da vojska s radovima počinje odmah te će sve biti podignuto za dva dana.

Nova organizacija rada tijela državne uprave

Vlada je donijela i Odluku o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije. Ministar uprave Ivan Malenica istaknuo je da su Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske i Državni inspektorat obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz ove Odluke.

„Odluka se ne primjenjuje na policijske službenike i službenike Civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, te pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske“, kazao je ministar. Pojasnio je da će se u tijelima državne uprave obavljati samo nužni i neodgodivi poslovi, a rad će se organizirati u dvije skupine nužnog osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova.

Dodao je da će se skupine nužnog osoblja izmjenjivati svaka dva tjedna, a radni prostor će se između dvije smjene dezinficirati.

Nastava na daljinu, ali organiziran prihvat djece čiji roditelji rade

Vlada je i izmijenila odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, donesenu na sjednici 13. ožujka, tako da sada zaposlenici tih ustanova mogu od kuće organizirati nastavu na daljinu.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak kazala je da su se sada okolnosti izmijenile tako da ova odluka predstavlja mogućnost da ravnatelji i čelnici tijela visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola organiziraju rad u suradnji s MZO tako da se nesmetano odvija nastava na daljinu.

Ravnatelji osnovnih škola dužni su i dalje organizirati prihvat djece u razrednoj nastavi u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, isto vrijedi i za ustanove predškolskog odgoja.

„Iako je relativno mali broj djece koja su dosad dolazila u tom režimu, treba imati na umu da moramo osigurati onim roditeljima koji rade, posebno u ovim kritičnim djelatnostima da su djeca zbrinuta", istaknula je ministrica.

Izrada digitalne platforme radi praćenja koronavirusa

Također, Vlada je donijela i odluku o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti između nadležnih tijela Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, Državnog inspektorata, MUP-a i HZZO-a radi praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti.

„Izradom digitalne platforme omogućit će se nadležnim tijelima kvalitetnija identifikacija i trijaža s izraženim simptomima zaraznih bolesti te osoba kod kojih simptomi još nisu izraženi, a bili su izloženi riziku zaraze“, rekao je ministar Beroš.

„Digitalnom platformom omogućit će se nadležnim institucijama učinkovitiji rad i zaštita osobnih podataka u svrhu donošenja pravovremenih i proaktivnih odluka radi sprječavanja širenja zaraze i suzbijanja koronvirusa te drugih zaraznih bolesti", dodao je.

Za provedbu i realizaciju ove odluke sklopit će se sporazum između Vlade i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.).

Smanjenje kamatnih stopa i produžetak programa „ESIF mikro i mali zajmovi“ i „ESIF jamstva“

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Izmjena Programa „ESIF mikro i mali zajmovi“ i „ESIF jamstva“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat kazao je da će izmjenama doći do smanjenja kamatnih stopa na te zajmove, a sami programi se produžuju za tri godine. Također, naglasio je da je tu i poček otplate zajma do jedne godine, a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG - BICRO za obradu predmetnih zahtjeva neće naplaćivati naknadu. isto tako, rok važenja oba programa produžuje se za tri godine, do 31. prosinca 2023. godine.

Od 1. travnja veće trošarine na alkohol i duhanske proizvode

Vlada je prihvatila tri uredbe - o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, visini trošarine na alkohol i alkoholna pića te o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, koje će stupiti na snagu 1. travnja. Cigarete će poskupjeti za najviše dvije kune po kutiji, a poskupjet će i alkoholna pića i bezalkoholna pića s više šećera te energetska pića.

Ministar financija Zdravko Marić podsjetio je da je Hrvatska među zemljama EU-a na začelju po visini trošarine na alkohol, iza nje je samo Bugarska.

Također, kazao je da su neki od proizvođača higijenskih potrepština i sredstava za čišćenje, osobito sredstava za osobnu higijenu, bili suočeni s nedostatkom manjkom tzv. denaturiranog alkohola u svojoj proizvodnji.

„Mi smo brzo reagirali i internim aktima prenamijenili da se mogu koristiti i druge vrste alkohola za tu namjenu. Zahvaljujem se i njima s obzirom da su pokazali visoku razinu susretljivosti. I dalje smo u kontaktu kako i na koji način olakšavati proizvodnju sada ovog dosta traženog proizvoda, a to su proizvodi  za osobnu higijenu", rekao je Marić.

Izmjenama visina naknada za korištenje voda do smanjenja gubitaka

„Osnovna svrha izmjena i dopuna Uredbe o visini naknade za korištenje voda je stimuliranje smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima na način da se propisuju modeli obračuna i naplate naknade za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi obveznicima javnim isporučiteljima vodne usluge javne vodoopskrbe korištenjem korekcijskih koeficijenata kojima će se umanjiti iznos naknade za korištenje voda onim javnim isporučiteljima vodne usluge koji svoje gubitke svedu na prihvatljivu razinu, kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

Također se uredbom propisuje odgodni rok za primjenu navedenog do 1. siječnja 2023.  

Naime, gubici u sustavima javne vodoopskrbe se od 2009. godine, kada su prosječno iznosili 46%, neprestano povećavaju i sada iznose oko 50%. Navedene probleme se namjerava riješiti donošenjem i provedbom ove Uredbe.

Korupcija je društveno neprihvatljiva

Primljeno je na znanje Izvješće V. evaluacijskog kruga GRECO-a (Skupina država protiv korupcije), usvojeno na 84. plenarnoj sjednici GRECO-a održanoj od 2. do 6. prosinca 2019. godine u Strasbourgu.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je kako je naš normativni okvir ocijenjen dobrim, podsjetivši da se temelji na Zakonu o sprječavanju skoba interesa i Zakonu o pravu na pristup informacijama.

„Posebno je naglašeno da smo donijeli kao jedni od prvih Zakon o zaštiti zviždača i u izvješću se navodi kako sustav funkcionira", rekao je ministar.

Kao sastavni dio Izvješća, Republici Hrvatskoj daje se sedamnaest specifičnih preporuka za unaprjeđenja uspostavljenog okvira u područjima obuhvaćenim postupkom evaluacije. Nadležna tijela državne uprave odgovorna su da temeljem analize Izvješća poduzmu odgovarajuće mjere za provedbu preporuka.

Premijer Plenković dodao je da je cijela suradnja s evaluatorima i tajništvom GRECO-a bila kvalitetna. Rekao je i da je Hrvatska u procesu evaluacije i sama predložila neke mjere, kao što su da se svake godine podnosi izvješće o imovinskom stanju dužnosnika te ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna kaznena dijela koja se progone po službenoj dužnosti.

„Naši stručnjaci su zajedno s tajništvom i evaluatorima napravili jedno dobro i balansirano izvješće koje će pridonijeti borbi protiv korupcije i prevenciji korupcije s kojima se sva društva suočavaju“, poručio je Plenković i dodao da korupciju moramo učiniti što više društveno neprihvatljivom.
Vlada je odobrila jednokratnu robnu pomoć Caritasu Križevačke eparhije, u prehrambenim proizvodima (riži, tjestenini, ulju, brašnu,…) u financijskoj protuvrijednosti 4.563.824,00 kuna.

Jačanje kapaciteta sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

I na kraju, ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović pojasnio je da se dopunom Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama dopušta, u iznimnim slučajevima, zapošljavanje u sustavu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, u cilju daljnjeg razvoja ovog sustava.

Radi se o zapošljavanju u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te u Centrima za profesionalnu rehabilitaciju, a što je nužno kako bi se osiguralo redovno obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

„Jačanjem kapaciteta centara omogućit će se nesmetano pružanje usluga profesionalne rehabilitacije, ažurnost u rješavanju predmeta, a samim time bolja i učinkovitija integracija osoba s invaliditetom na tržište rada“, istaknuo je ministar.
 
Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijesti