Očitovanje Ministarstva u pogledu prijedloga Kluba SDP-a za povišenjem rodiljnih naknada

U povodu prijedloga Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru za izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, temeljem kojih bi se izmijenile odredbe kojima se propisuje najviši iznos naknade za vrijeme korištenja prava na obvezni rodiljni dopusMinistarstvo obiteljbranitelja i međugeneracijske solidarnosti smatra se potrebnim očitovati.

U povodu prijedloga Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru za izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, temeljem kojih bi se izmijenile odredbe kojima se propisuje najviši iznos naknade za vrijeme korištenja prava na obvezni rodiljni dopust, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti smatra se potrebnim očitovati.

Ne ulazeći u motive prijedloga Kluba SDP-a za izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i osnovanost izračuna troškova provedbe predloženog Zakona, moramo istaknuti kako Klub zastupnika SDP-a zaboravlja da su u vrijeme dok je SDP vodio Vladu smanjili rodiljne naknade i ukinuli trogodišnji rodiljni dopust. Također zanemaruju i činjenicu da je sadašnja Vlada, sukladno svojim nadležnostima, odmah, na početku svog mandata predložila, a Hrvatski sabor usvojio, zakone temeljem kojih je od 1. srpnja 2004. godine:

produljeno pravo korištenja rodiljnog dopusta za zaposlene roditelje i nezaposlene majke koje su rodile blizance, treće i svako naredno dijete s dvije na tri godine, produljeno pravo na korištenje rodiljnog dopusta za nezaposlene majke koje su rodile prvo ili drugo dijete sa 6 mjeseci na godinu dana, povišen iznos rodiljne naknade za nezaposlene majke s 900,00 kuna na 1.600,00 kuna, povišeni iznosi rodiljne naknade za zaposlene majke za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do prve godine života djeteta (dodatni rodiljni dopust) s 1.600,00 kuna na iznose od 1.600,00 do 2.500,00 kuna.

produljeno pravo korištenja rodiljnog dopusta za zaposlene roditelje i nezaposlene majke koje su rodile blizance, treće i svako naredno dijete s dvije na tri godine,

produljeno pravo na korištenje rodiljnog dopusta za nezaposlene majke koje su rodile prvo ili drugo dijete sa 6 mjeseci na godinu dana,

povišen iznos rodiljne naknade za nezaposlene majke s 900,00 kuna na 1.600,00 kuna,

povišeni iznosi rodiljne naknade za zaposlene majke za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do prve godine života djeteta (dodatni rodiljni dopust) s 1.600,00 kuna na iznose od 1.600,00 do 2.500,00 kuna.

Sukladno Nacionalnoj populacijskoj politici, usvojenoj krajem 2006. godine, i Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, od 1. siječnja 2007. godine najniži iznos rodiljne naknade za redovni rodiljni dopust vezan je uz 50% iznosa proračunske osnovice, te iznosi 1.663,00 kune. Povišen je i iznos jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta koji je od 1. siječnja 2007. godine vezan uz 70% proračunske osnovice, te iznosi 2.328,20 kuna.

Isto tako, Klub zastupnika SDP-a zanemaruje i činjenicu da je za potrebe rodiljnih naknada obveznog rodiljnog dopusta nezaposlenih majki i dodatnog rodiljnog dopusta zaposlenih majki, te za opremu za novorođenu djecu, u 2006. godini u Državnom proračunu s pozicija Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ukupno utrošeno 785 milijuna kuna, za razliku od 2003. godine, u kojoj je za iste namjene utrošeno bilo 432 milijuna kuna. U Državnom proračunu za 2007. godinu, za potrebe rodiljnih naknada obveznog rodiljnog dopusta nezaposlenih majki i dodatnog rodiljnog dopusta zaposlenih majki, te za opremu za novorođenu djecu, s pozicija Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, osigurano je 900 milijuna kuna, odnosno 208% više nego u 2003. godini.

Osim toga, za naknade obveznog rodiljnog dopusta zaposlenih i samozaposlenih majki u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu, na pozicijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osigurano je 700 milijuna kuna. Zajedno sa sredstvima osiguranima na pozicijima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za obvezni rodiljni dopust nezaposlenih majki i dodatni rodiljni dopust zaposlenih majki, te za opremu za novorođenu djecu, to ukupno čini 1 milijardu i 600 milijuna kuna.

Za usporedbu samo, u 2003. godini za naknade obveznog rodiljnog dopusta zaposlenih i samozaposlenih majki u Državnom proračunu Republike Hrvatske, s pozicija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, utrošeno je bilo 544 milijuna kuna, što zajedno sa naknadama za obvezni rodiljni dopust nezaposlenih majki i dodatni rodiljni dopust zaposlenih majki, te za opremu za novorođenu djecu čini ukupni iznos od 976 milijuna kuna.

Inače, Nacionalnom populacijskom politikom, pored već poduzetog u svrhu poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih i nezaposlenih rodilja u dosadašnjem mandatu, predviđeno je pristupanje izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te donošenje jedinstvenog propisa o sustavu obiteljskih potpora. Temeljem ovih zakona, iznosi rodiljnih naknada, u najnižem i najvišem iznosu, vezivali bi se za proračunsku osnovicu, proširilo bi se pravo na rodiljnu naknadu na sve oblike rada (ugovori o djelu, volontiranje i slično), uvela bi se mogućnost fleksibilnijeg korištenja dodatnog rodiljnog dopusta te niz drugih pogodnosti koje pridonose osnaživanju socijalnog položaja rodilja, odnosno roditelja za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. U skladu s programom ove Vlade u tijeku su radnje usmjerene prema izradi izmjena i dopuna zakona koji će omogućiti delimitiranje rodiljnih naknada za zaposlene majke, a u čiju će izradu, sukladno dosadašnjoj praksi Ministarstva, biti uključene i udruge građana koje promiču prava i interese obitelji, rodilja i djece, kakva je primjerice udruga “Roda“.

U pogledu organizacije sustava obiteljskih potpora mjere Nacionalne populacijske politike predviđaju, dakle, institucionaliziranje sustava obiteljskih potpora posebnim propisom, osiguravanje isplate jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini 70% proračunske osnovice, osiguravanje doplatka za djecu sukladno ostvarenom dohotku u obitelji, osiguravanje isplate pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji, poticanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na isplatu dodatka za dijete, vezanje rodiljnih naknada za zaposlene majke u vrijeme obveznoga rodiljnog dopusta uz proračunsku osnovicu, vezanje isplate naknade zaposlenim roditeljima u vrijeme korištenja dodatnoga rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta uz proračunsku osnovicu, omogućavanje korištenja prava na rodiljnu naknadu svim majka¬ma koje ne ostvaruju pravo kao zaposlene majke u vrijeme obveznoga rodiljnog dopusta u iznosu od najmanje 50% proračunske osnovice, uvođenje mogućnosti fleksibilnog korištenja dodatnoga rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje do osme godine života djeteta, te promicanje novog sustav obiteljskih potpora, s naglaskom na uključivanju većeg broja očevaPisane vijesti