Od utorka nove cijene goriva

 • Slika /Vijesti/2023/Svibanj/22 svibnja/Gorivo.png

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,0995 EUR/l (0,75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
 • 1,32 EUR/l (9,95 kn/l) za benzinsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l) 
 • 1,24 EUR/l (9,34 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
 • 0,74 EUR/l (5,58 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)
 • 1,03 EUR/kg (7,76 kn/kg) UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg)
 • 1,60 EUR/kg (12,06 kn/kg) UNP za boce (promjena 0,00 EUR/kg).
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 • 1,54 EUR/l (11,60 kn/l) za benzinsko gorivo
 • 1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za dizelsko gorivo
 • 0,86 EUR/l (6,48 kn/l) za plavi dizel
 • 1,28 EUR/kg (9,64 kn/kg) UNP za spremnike
 • 1,91 EUR/kg (14,39 kn/kg) UNP za boce.
Materijal s današnje sjednice dostupan je putem poveznice: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/219%20sjednica%20VRH/219%20-%201.docx

Pisane vijesti