Okrugli stol «Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama»

Uoči Europskog dana zaštite osobnih podataka 28. siječnja, Agencija za zaštitu osobnih podataka i Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, zajednički organiziraju okrugli stol «Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama», koji će se održati u srijedu, 24. siječnja 2007. godine, od 09.00 do 11.00 sati, u Europskom domu, Jurišićeva 1, dvorana «Bruxelles» - I. kat.

Na okruglom stolu govorit će prof. dr. Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, Franjo Lacko, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, Vilena Gašparović, zamjenica ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, i Luka Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.Najave