Paladina najavio značajnu reformu korporativnog upravljanja državnim poduzećima

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina najavio je značajnu reformu u području korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu, apostrofiravši da će nadzorni odbori biti neovisni u izboru uprava društava.

Paladina je to poručio na konferenciji "Korporativno upravljanje u Hrvatskoj, održivost i povjerenje u izazovnim vremenima", koju su organizirali Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Jutarnji list.

Rekao je da Vlada reformu provodi u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), koja je u posljednje dvije godine provela "due diligence" korporativnog upravljanja u državnim poduzećima i dala službene preporuke, koje je Vlada i prihvatila te donijela akcijski plan za njihovu implementaciju.

Neovisnost nadzornih odbora u izboru uprava društava

U završnoj je fazi priprema novog zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a kao neke od njegovih smjernica Paladina je apostrofirao buduću centralizaciju modela upravljanja tim trgovačkim društvima, uspostavu sustava jasnih i mjerljivih financijskih i nefinancijskih ciljeva te njihovo praćenje od strane vlasničkih tijela, kao i transparentan postupak izbora članova nadzornih odbora, od kojih će većina biti neovisna od vlasnika.

Posljedično, kao možda i najbitniji element reforme, Paladina je istaknuo neovisnost nadzornih odbora u izboru uprava društava. Kao važnu istaknuo je i uspostavu sustava izvještavanja i javnog objavljivanja financijskih i ostalih izvještaja.

Smatra i da treba napraviti značajne iskorake u povećavanju udjela financijske imovine u imovini građana, odnosno u porastu njihovih ulaganja u dionice i obveznice, prije svega jer takva ulaganja često predstavljaju preduvjet za osiguranje potrebnog kapitala i daljnji rast i razvoj malih, srednjih i velikih poduzetnika.

Izvor: Hina/Vlada 

Pisane vijesti