Popis ugovora i sporazuma uručenih nakon sjednice Vlade u Čakovcu 25. srpnja 2019.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

1.1. Ugovor o građenju - izvođenje radova na rekonstrukciji uspornih nasipa uz Trnavu 
1.2. Ugovor o uslugama stručnog građevinskog i geodetskog nadzora, usluge koordinatora II zaštite na radu, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala nad izvođenjem radova rekonstrukcije uspornih nasipa uz Trnavu  

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

2.1. Odluka o I. izmjeni Odluke o utvrđivanju kreditnog potencijala za Međimursku županiju 
2.2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Internacionalizacija poslovanja tvrtke b.t.c. d.o.o. 
2.3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom 
2.4. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava korisniku Sobočan – interijeri d.o.o. za projekt izgradnje hale 4 

MINISTARSTVO UPRAVE  
3.1. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Međimurske županije 
3.2. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Grada Murskog Središća 
3.3. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Grada Preloga 
3.4. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Belica 
3.5. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Domašinec 
3.6. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Donji Kraljevec 
3.7. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Donji Vidovec 
3.8. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Orehovica 
3.9. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Pribislavec 
3.10. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Sveta Marija 
3.11. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Sveti Juraj na Bregu 
3.12. Sporazum o sadržaju i načinu uvida u osobne podatke između Ministarstva uprave i Općine Sveti Martin na Muri 

Uručivanje Zapisnika
 
3.13. Uručivanje zapisnika  o primopredaji crkvenih matičnih knjiga Varaždinskoj biskupiji 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
A. Dva ugovora o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«:  

4.1. ĐURO SABOLEK, Dekanovec: projekt Izgradnja i opremanje farme za tov 12500 komada BTS brojlera 
4.2. PETAR ŠEBESTIJAN, Kotoriba: projekt Izgradnja i opremanje farme brojlera 

B. Jedan Ugovor o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš": 
4.3. JOSIP FUČEC, Ivanovec: projekt Proširenje kapaciteta deponija sa spremnikom za gnojnicu te ulaganje u mehanizaciju za prijevoz i utovar stajskog gnojiva 

C. Pet ugovora o financiranju u okviru natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«: 
4.4. AGRO-EL d.o.o., Ivanovec: projekt Izgradnja i opremanje sunčane elektrane 
4.5. PERADARSTVO TIHOMIR ŽULJIĆ, Donji Vidovec: projekt Ulaganje u fotonaponsku elektranu na gospodarstvu Peradarstvo Tihomir Žuljić 
4.6. TVORNICA STOČNE HRANE d.d. ČAKOVEC: projekt Izgradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe 
4.7. PERADARSTVO „POLJAK“, Sveta Marija: projekt Izgradnja sunčane elektrane na postojećoj farmi 
4.8. IGOR REŠETAR, Čakovec: projekt Sunčana elektrana "Farma Rešetar" - proširenje elektrane s baterijskim spremnikom 

D. Jedan  Ugovor o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“:  
4.9. ZLATKO KOCEN, Štrigova: projekt Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme  

E. Dva ugovora o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«: 
4.10. VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO BRANIMIR JAKOPIĆ, Štrigova: projekt Rekonstrukcija parkinga uz objekt za pružanje ugostiteljskih usluga uključujući izgradnju novog dijela parkinga s ugradnjom solarnih panela, izgradnju dječjeg igrališta, šetnice i sportskih terena, te opremanje objekta za pružanje ugostiteljskih usluga s termotehničkim instalacijama i opremom za kuhinju za posluživanje jela i pića 
4.11. TATJANA HAŽIĆ, Sv. Martin na Muri: projekt Ulaganje u smještajne kapacitete na domaćinstvu (kamp na OPG-u) kako bi se upotpunila i proširila postojeća turističko-ugostiteljska ponuda 

F. Dva ugovora o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“: 
4.12. MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec: projekt Izgradnja vodovodne mreže i mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže u zoni Brezje u Mihovljanu 
4.13. MEĐIMURSKE VODE d.o.o, Čakovec: projekt Produžetak vodovodne mreže u zoni            Križopotje u Orehovici
 
G. Jedan Ugovor o financiranju u okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu": 
4.14. OPĆINA KOTORIBA: projekt Rekonstrukcija zgrade stare škole u Kotoribi u kulturni i turističko-informativni centar

Pisane vijesti | Andrej Plenković