Potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

U Ministarstvu obiteljbranitelja i međugeneracijske solidarnosti danas je potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji između Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uprave Erste-Investa d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

U Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti danas je potpisan Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji između Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uprave Erste-Investa d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima.

Ugovorom su uređena međusobna prava i obveze Društva za upravljanje Fondom - Erste-Investa d.o.o. i Upravnog odbora Fonda, načini raspolaganja i upravljanja imovinom Fonda, pitanja naknada Društvu za upravljanje Fondom te obveze izvješćivanja ulagatelja i javnosti o poslovanju Fonda.

Ponuda Erste Investa d.o.o., koji posluje u sastavu Erste Bank grupe, ocijenjena je najprihvatljivijom od strane Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nakon provedenog javnog natječaja za društvo koje će upravljati Fondom, a sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Statutu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji po svojoj je naravi otvoreni investicijski fond, a zasad se procjenjuje se kako bi imovina tog Fonda trebala iznositi više od 3,5 milijardi kuna.

Nakon potpisivanja Ugovora dogovoreno i skorašnje održavanje sastanka članova Uprave Erste-Investa d.o.o. i članova Upravnog odbora Fonda u cilju usklađivanja daljnje poslovne i komunikacijske suradnje u upravljanju Fondom.Pisane vijesti