Potpisivanje Sporazuma o obavljanju delegiranih aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković nazočit će potpisivanju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, u četvrtak, 13. travnja 2017. godine u 12.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Sporazum će potpisati ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac i gradonačelnici gradova Osijeka, Pule, Rijeke, Slavonskoga Broda, Zadra i Zagreba te povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Split, odnosno središta urbanih područja u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam).
 
ITU mehanizam je novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine, namijenjen jačanju uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Svrha sporazuma je utvrditi obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela (MRRFEU) i ITU posredničkih tijela (PT) u obavljanju delegirane aktivnosti ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranja odabranih projektnih prijedloga.
Zapravo je riječ o procesu "urbanizacije" manje razvijenih područja oko gradova i njihovo bolje povezivanje s gradovima te istovremeno ulaganje u već postojeća urbana središta kako bi ih učinili održivijima i socijalno osjetljivijima, odnosno uključivima.
 
Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja prvi korak decentralizacije sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ u Republici Hrvatskoj jer se dio funkcija u sustavu spušta na razinu gradova koji će obavljati poslove ITU PT-a.
 

Najave