Potpredsjednica Kosor na potpisivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a-1

Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor otputovat će sutra u New York gdje će, u ime Vlade Republike Hrvatske, potpisati Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, u petak, 30. ožujka 2007. godine, u sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Potpisivanje Konvencije predviđeno je na najvišoj razini predstavnika država potpisnika. Tekst Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju usvojila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 6. prosinca 2006. godine. Republika Hrvatska tijekom izrade Konvencije izražavala je svoju podršku njezinom usvajanju pri UN-u, zastupajući stajalište kako postoji potreba promicanja i zaštite ljudskih prava svih osoba s invaliditetom, uključujući i one kojima je potrebna veća podrška. Za Republiku Hrvatsku Konvencija je od posebnog interesa kao socijalnoj državi, s ciljem stvaranja daljih uvjeta za uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom. Konvencija je dodatni mehanizam za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda, ali i novi iskorak u unaprjeđenju međunarodnog humanitarnog prava, koja će značajno pridonijeti poboljšanju položaja osoba s invaliditetom, te promicati njihovo sudjelovanje u građanskim, političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim područjima života. Za Republiku Hrvatsku, kao stranku svih do sada usvojenih ključnih međunarodnih instrumenata na području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, Konvencija predstavlja kontinuitet na međunarodnom planu, ali i daljnje opredjeljenje za provedbu suvremenih standarda u nacionalnom zakonodavstvu.Najave