Potpredsjednik Vlade Grčić o provođenju preporuka EK: Ostvarili smo određeni napredak, ali on nije dovoljan

Slika /Vijesti/2014/Listopad/16 listopada/JKP_7444.jpg

„U jednom nizu preporuka nismo do kraja odradili ono što smo htjeli i trebali“, kazao je potpredsjednik Grčić i pozvao sve članove Vlade da još snažnije prionu poslu kako bi preporuke bile odrađene u predviđenim rokovima.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Moranar, na današnjoj 186. sjednici, izvijestio je da Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na Prijedlog strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018., te predlaže Hrvatskome saboru da donese Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost, u tekstu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Hrvatska zaklada za znanost, aktom od 2. rujna 2014. godine. „Sažetak Strateškog plana Hrvatske zaklade za znanost 2014. – 2018. je osigurati stabilno financiranje kompetitivnih istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata, omogućiti povezivanje znanstvenika s javnih znanstvenih ustanova i sveučilišta s istraživačima iz gospodarstva i društvenog javnog sektora, uspostaviti cjelovit program razvoja karijera mladih istraživača na poslijediplomskoj i poslijedoktorkoj razini u svim znanstvenim područjima, uspostaviti program trajne suradnje hrvatskih znanstvenika javnih ustanova i sveučilišta sa znanstvenom dijasporom i snažnije uključiti hrvatsku zajednicu u europski istraživački prostor“, pojasnio je ministar Mornar.
 
Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2013. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Hrvatski olimpijski odbor, aktom od 30. travnja 2014. godine. Razlozi su nezakonito i protustatutarno financiranje Sportske televizije, nepostojanje kriterija za raspodjelu financijskih sredstava i nedonošenje istih, nejasna, nepotpuna i nedvosmislena pojašnjenja namjene pojedinih stavki, iskazivanje negativnog financijskog rezultata poslovanja unutar činjenice da su prihodi bili u potpunosti realizirani, dugovi prema nacionalnim sportskim savezima, oglušivanje na preporuke i upozorenja Ministarstva, koje im je u prethodnom negativnom izvješću dostavljeno.
 
Ministrica kulture Andrea Zlatar Violić izvijestila je da Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju HRT-a za 2013. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga saboru podnio Glavni ravnatelj HRT-a, aktom od 27. kolovoza 2014. godine.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić predstavio je Izvješće o provedbi Plana provedbe Specifičnih preporuka za države članice 2014. za razdoblje od 1. kolovoza do 30. rujna 2014. godine. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je 30. srpnja 2014. godine Plan provedbe Specifičnih preporuka za države članice 2014. Osam Specifičnih preporuka za Republiku Hrvatsku odnose se na područja javnih financija, mirovinskog i zdravstvenog sustava, tržišta rada i zapošljavanja, socijalne zaštite, poslovnog okruženja, uključenosti države u gospodarstvo, pitanja nelikvidnosti i razduživanja te bankarskog sektora, a usvojilo ih Vijeće Europske unije 8. srpnja 2014. Preporuke je nužno provesti u razdoblju od 12 do 18 mjeseci nakon usvajanja. Plan definira ključne korake u provedbi pojedine Specifične preporuke te za svaki od koraka definira konkretne outpute temeljem kojih se prati napredak u provedbi. Predmetno Izvješće o provedbi Plana provedbe Specifičnih preporuka za države članice 2014. odnosi se na razdoblje od 1. kolovoza do 30. rujna 2014. Izvješće daje pregled aktivnosti koje su poduzete u spomenutom razdoblju za svaki pojedini ključni element preporuke, a koje proizlaze iz usvojenog Plana provedbe. Predmetno Izvješće izradila je Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru. Izvješće upućuje na činjenicu da se provedba aktivnosti odvija sukladno Planu, ali da postoje određena odstupanja od utvrđenih vremenskih rokova. S obzirom na utvrđene prekomjerne makroekonomske neravnoteže, Republika Hrvatska se nalazi u sustavu pojačanog nadzora u okviru postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže. Isti podrazumijeva redovito praćenje napretka u provedbi Specifičnih preporuka i od strane Europske komisije. Svoje Izvješće o provedbi, Europska će komisija predstaviti 20. listopada na sastanku Odbora za ekonomsku politiku. „Ostvarili smo određeni napredak u provedbi ovih preporuka, a to znači da smo se prvenstveno držali onih rokova koje smo utvrdili u Akcijskom planu“, kazao je potpredsjednik Vlade Grčić. Posebno je istaknuo provedbu aktivnosti vezanu uz Preporuku 3, a to je zapošljavanje i provedba reforme na tržištu rada gdje su praktički sve planirane aktivnosti provedene u odgovarajućim rokovima. „U jednom nizu preporuka nismo do kraja odradili ono što smo htjeli i trebali“, dodao je ministar i pozvao sve članove Vlade da, u suradnji s ljudima u stručnim skupinama, još snažnije prionu poslu kako bi ove preporuke bile odrađene u predviđenim rokovima. „Generalna ocjena u Izvješću Europske komisije je da je napredak napravljen, ali on još uvijek nije dovoljan i to je poruka svima nama da ubrzamo reforme“, zaključio je.
 
Prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine, za 2013. godinu. Potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić istaknula je da je napravljen veliki napredak u području obrazovanja i uključivanja sve većeg broja djece u predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski sustav. „Sufinanciramo one koji su se uključili u visokoškolsko obrazovanje“, dodala je. Ministrica Opačić ustvrdila je da problemi postoje kad je u pitanju legalizacija jer je riječ o naseljima koja su u potpunosti izgrađena na način koji je teško uključiti u proces legalizacije. „U mnogim sredinama smo se, s jedinicama lokalne samouprave, uključili i u neke dodatne projekte pomoći romskoj djeci u učenju i socijalizaciji, što smatramo izuzetno važnim za ovu populaciju“, kazala je. Potpredsjednica Opačić naglasila je i da su u zadnjih nekoliko godina povučena znatna sredstva iz europskih fondova za izgradnju infrastrukture u romskim naseljima kako bi se kvaliteta života povećala na višu razinu. U državnom proračunu Republike Hrvatske za provođenje Akcijskog plana za 2013. godinu, na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 23.000.203,89 kuna.
 
Između ostalog, izmijenjena je i dopunjena Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu te je prihvaćen Zaključak u vezi s organiziranjem Festivala Francuske u Hrvatskoj 2015. godine.
 
 

Pisane vijesti