Predsjednik Vlade Milanović: Srbija ne može ući u EU dok ima univerzalnu jurisdikciju

Slika /Vijesti/2015/veljača/5 veljače/JKP_1252.jpg

Premijer Milanović kazao je da nije dopušteno ni prihvatljivo, niti u skladu sa zajedničkim uhidbenim nalogom i načelima pravosudne suradnje propisivati takvu vrstu jurisdikcije unutar Europske unije.

S današnje 212. sjednice Vlade Republike Hrvatske, Saboru je upućen Prijedlog zakona o računovodstvu. „Radi se o usklađivanju s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća“, kazao je ministar financija Boris Lalovac. Najznačajnije izmjene u odnosu na važeći Zakon o računovodstvu su usklađivanje uvjeta za razvrstavanje poduzetnika i uvođenje kategorije mikro poduzetnika. „Prema novoj klasifikaciji u Hrvatskoj ima 97.860 mikro poduzetnika. Njihovi ukupni prihodi čine oko 11 posto i zapošljavaju 23,8 posto ukupnog broja zaposlenih“, pojasnio je ministar.
 
Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić pojasnio je da će predložene izmjene i dopune omogućiti cjelovito uređenje zakupnih odnosa za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a samim time i relevantno evidentiranje i redovito prihodovanje po ovoj osnovi. Ujedno su utvrđeni kriteriji i postupak za prodaju tih poslovnih prostora.
 
Raspravljalo se i Prijedlogu zaključka o problematici srbijanske primjene univerzalne jurisdikcije nad državljanima Hrvatske, koji su predsjedniku Hrvatskog sabora dostavili 57 zastupnika u Hrvatskom saboru, aktom od 5. prosinca 2014. godine. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić pojasnio je da je stav Vlade Republike Hrvatske da svi kandidati za članstvo u Europskoj uniji, uključujući i Republiku Srbiju, moraju ispuniti kriterije koji osiguravaju stabilne demokratske institucije i jamče punu zaštitu ljudskih prava, vladavinu zakona i poštivanje prva manjina. Stoga je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u dosadašnjem tijeku pregovora Republike Srbije s Europskom unijom u nekoliko navrata isticalo primjedbe koje se, između ostalog, odnose i na Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. U spomenutim primjedbama naglašavano je da je člankom 3. ovog Zakona Republika Srbija preuzela prerogative i nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i prekršila Povelju Ujedinjenih naroda i pravila o jurisdikciji Međunarodnog kaznenog suda koje je vlastitim implementacijskim zakonodavstvom dužna poštovati te postupila suprotno pravilima međunarodnog prava kojima se uređuje mogućnost univerzalne jurisdikcije. Također, donošenjem i primjenom ovog Zakona, Republika Srbija povrijedila je načelo postupanja u dobroj vjeri te jedno od temeljnih načela međunarodnog prava, a to je nemiješanje u unutarnje stvari druge države. U tom smislu, Republika Hrvatska pozvala je Republiku Srbiju na razgovor o sklapanju međunarodnog ugovora kojim bi se pitanje suradnje u procesuiranju ratnih zločina uredila na načelima međunarodnog prava. Nacrt ugovora o kaznenom progonu i kažnjavanju počinitelja ratnih zločina Republika Hrvatska je Republici Srbiji dostavila u ožujku 2012. godine, ali na navedeni prijedlog do danas nije primljen bilo kakav odgovor. Stoga će Vlada Republike Hrvatske i u daljnjim fazama pristupnih pregovora prigovarati i inzistirati na stavljanju izvan snage Zakona kojim je Republika Srbija selektivno proširila područje svoje kaznene vlasti na kaznena djela počinjena izvan područja te države primjenjujući svoju kaznenu vlast na teritorij drugih, točno određenih suverenih država. Vezano za predmet Veljka Marića, Vlada Republike Hrvatske ističe da je Ministarstvo pravosuđa 3. studenoga 2010. godine zatražilo njegovo izručenje od Republike Srbije. Nakon što je molba za izručenje odbijena, 2. travnja 2012. godine ministar pravosuđa Republike Hrvatske podnio je molbu za premještaj Veljka Marića iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku temeljem Konvencije Vijeća Europe o transferu osuđenih osoba iz 1983. godine. Pravomoćnim rješenjem Višeg suda u Beogradu, molba za premještaj Veljka Marića je odbijena uz obrazloženje da se protiv imenovanog u Republici Srbiji vodi drugi kazneni postupak. U svibnju 2014. godine ministar pravosuđa Republike Hrvatske uputio je dopis ministru pravde Republike Srbije kojim je izrazio inicijativu hrvatske strane, sukladno međunarodnim ugovorima i zakonskim propisima, za ustupanjem kaznenog progona u gore navedenom predmetu nadležnim tijelima Republike Hrvatske. Do današnjeg dana Ministarstvo pravosuđa nije primilo odgovor na navedeni dopis, unatoč tome što je u prosincu 2014. godine ministar pravosuđa Republike Hrvatske ponovno uputio dopis ministru pravde Republike Srbije kojim se traži očitovanje o ovom zahtjevu, te predlaže pokretanje novog postupka premještaja Veljka Marića na izdržavanje kazne u Republiku Hrvatsku. „I dalje ćemo inzistirati. Radimo sve što možemo, ali ga ne možemo fizički prebaciti u Hrvatsku bez da se srbijanska strana s tim složi“, zaključio je ministar Miljenić.
 
„Srbija će morati povući taj zakon. Mi nemamo takav zakon u odnosu na druge države niti na Srbiju“, kazao je predsjednik Vlade Milanović. Pojasnio je da Europska unija funkcionira po određenim pravilima u području pravosudne suradnje i zajedničkog uhidbenog naloga te da zakon koji je na snazi u Srbiji iskače iz tih okvira. Pozvao je kolege u Beogradu da ukinu taj zakon. „Nama je to neprihvatljivo, kao što bi svakome drugom bilo neprihvatljivo da mi imamo taj zakon“, dodao je. Istaknuo je da nije dopušteno ni prihvatljivo, niti u skladu sa zajedničkim uhidbenim nalogom i načelima pravosudne suradnje, propisivati takvu vrstu jurisdikcije unutar Europske unije. „Kako se ovo ne bi pretvorilo u politički ping-pong, mislim da je zdravorazumski odmah reći i uputiti poruku da se s takvim zakonom ne može ući u Europsku uniju i Hrvatska to neće dopustiti“, kazao je premijer Milanović i dodao „Mi to ne radimo drugima i nećemo dopustiti da drugi to nama rade". Ustvrdio je da je to pitanje principa i zaštite nacionalnih interesa. „Tražimo od susjedne države samo da se izravna sa svima ostalima, ni manje ni više. Ako to nije fer, čekam protuargumente“, zaključio je predsjednik Vlade.
 
Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je da s obzirom da Republika Srbija želi postati članica Europske unije, u hrvatskom interesu je da Srbija i svi susjedi prođu kroz sve reforme koje su potrebne da bi se postalo članicom Europske unije. „Između članica Europske unije postoji pravosudna suradnja i europski uhidbeni nalog i to je način suradnje, a ne širenje jurisdikcije. To nije naš poseban zahtjev, to je zahtjev članstva u Europskoj uniji i tu držimo samo normalne kriteriji koji su se primjenjivali na nas“, kazala je prva potpredsjednica Vlade Pusić.
 
Donesena je Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gundinci. Ministar uprave Arsen Bauk kazao je da se za dan izbora određuje nedjelja, 8. ožujka 2015. godine.
 
Između ostalog, dopunjena je i Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera društva Croatia Airlines d.d. U svrhu pronalaska strateškog partnera, Vlada Republike Hrvatske donijela je 9. listopada 2014. godine Odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera i osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera trgovačkog društva Croatia Airlines d.d. S obzirom na međunarodni karakter i složenost postupka odabira ispravnog poslovnog modela te strateškog partnera, u Odluci o osnivanju Povjerenstva predviđena je mogućnost angažiranja vanjskih suradnika od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, temeljem prijedloga Povjerenstva. Od osnivanja, Povjerenstvo za provedbu postupka i predlaganje odabira strateškog partnera je održalo je tri sjednice te nakon analize i usporedbe zaprimljenih informativnih ponuda predložilo Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture angažiranje vanjskog savjetnika kao i zaduživanje Centra za restrukturiranje i prodaju za osiguravanje financijskih sredstava prodajom dionica u vlasništvu Republike Hrvatske. Zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešić pojasnio je da se ova Oduka dopunjuje na način da se zadužuje Centar za restrukturiranje i prodaju da osigura financijska sredstva u slučaju angažiranja vanjskih savjetnika.
 
 
 

Pisane vijesti