Predsjednik Vlade Orešković: Opcija slanja vojske na granicu iskoristit će se samo ukoliko se pokaže potreba za tim

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/ožujak/4 ožujka/Orešković.jpg

Na sjednici Vlade predsjednik Vlade Orešković komentirao je i ovotjedni sastanak s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel te istaknuo da je Njemačka podržala program Vlade. Također je dogovoreno jačanje investicijske klime, zbog čega će se organizirati zajednički Investicijski forum

Na početku današnje sjednice Vlade predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković komentirao je sastanak sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel koji se održao ovog tjedna u Berlinu. Kazao je da su razgovarali o bitnim temama za Hrvatsku i poboljšali međusobne odnose. Također, dogovorili su jačanje investicijske klime i si time u vezi organizaciju zajedničkog njemačko-hrvatskog investicijskog foruma. Premijer je istaknuo da je kancelarka Merkel podržala program Vlade, te dodao da je za Hrvatsku odlično ako ispunimo Maastrichtske kriterije, jer to znači smanjivanje duga i deficita: „To ne znači da će se odmah uvesti euro, već ćemo imati tu mogućnost kada procijenimo da je pravo vrijeme za to“. U vezi migranata, premijer Orešković kazao je da je Europa dala podršku zajedničkoj inicijativi Austrije, Slovenije, Srbije, Makedonije i Hrvatske na grčko-makedonskoj granici. Naglasio je da današnji prijedlog na sjednici Vlade o slanju vojske na granicu, znači da će postojati ta opcija, a iskoristit će se samo ako se pokaže potreba.

Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, govoreći o dopuni Zakona o nadzoru državne granice, kazao je da se tim prijedlogom propisuje da, u slučaju kada Ministarstvo unutarnjih poslova kao nadležno tijelo, na temelju analize rizika, radi velikog pritiska migranata i potencijalnog izbijanja humanitarne krize, procijeni povećanu ugrozu unutarnje sigurnosti te prijetnju sigurnosti državne granice, ili to procijeni predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Oružane snage Republike Hrvatske mogu pružiti potporu policiji. Pritom je istaknuo da se time propisuje da Oružane snage iznimno mogu pružiti potporu u zaštiti državne granice te da će tijekom pružanja potpore postupati po uputama policije. Ministar obrane Josip Buljević objasnio je da je bilo potrebno dopuniti Zakon o obrani, da bi se to moglo realizirati te isto tako naglasio da vojska može djelovati samo odlukom koju donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra obrane i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ministar Marić, govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, pojasnio je da se time vrši usklađenje s Direktivom Europske unije o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica. „Uočeno je da se odredbe Direktive zlouporabe, naročito velike multinacionalne kompanije, i to tako da se kao primitak dividendi prikazuje se nešto što nije dividenda kako bi se izbjegle porezne obveze, a zapravo se radi o primitku kamata ili nekom drugom oporezivom prihodu, zatim se raznim umjetnim aranžmanima, transakcijama, stvori dobit u društvu u državi koja ima manju poreznu stopu, potom godišnja zarada završi kod matice kao dividenda, a zapravo je trebao biti prihod matice od djelatnosti i slično“, istaknuo je ministar i kazao da se ovim se Prijedlogom zakona u sustav poreza na dobit uvodi minimalno pravilo protiv zlouporabe: „Propisuje se da će se minimalno pravilo protiv zlouporabe primijeniti na sve obveznike poreza na dobit pri utvrđivanju prava na umanjenja porezne osnovice, porezne obveze i izuzeća od oporezivanja, dakle proširuje se obuhvat odredbi Direktive (obzirom da se ista bavi rezidentima i nerezidentima samo unutar Europske unije), na sve porezne obveznike“.

Vlada je prihvatila Zaključak o prioritetima Vlade Republike Hrvatske u djelovanju u institucijama Europske unije tijekom nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije, koje traje do kraja lipnja. Ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač kazao je da se Hrvatska želi pozicionirati kao aktivna i samosvjesna država članica Europske unije. „Želimo pravovremenom izradom kvalitetnih nacionalnih stajališta i njihovim aktivnim zastupanjem u Bruxellesu imati priliku utjecati na te procese u kojima leže najveće vrijednosti, ali i rizici članstva u EU, želimo jaču suradnju s državama članicama i Europskom komisijom“, naglasio je ministar Kovač.

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić predstavio je Prijedlog odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja. Kazao je da je donošenje ove Odluke nužno kako bi se definirao novi institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije na razini Vlade Republike Hrvatske. „Pritom je cilj osigurati snažnu koordinaciju mjera i politika koje su obuhvaćene gospodarskim nadzorom, i reformi koje su potrebne za poticanje rasta i stvaranje novih radnih mjesta u okviru strategije  „Europa 2020“.“, nastavio je i dodao da se radi koordinacije i praćenja aktivnosti osniva se Međuresorna radna skupina za Europski semestar u koju se predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković imenuje predsjednikom Radne skupine.

Ministar kulture Zlatko Hasanbegović govorio je o Izvješću o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine, zatim Izvješću o poslovanju HRT-a za 2014. godinu te Godišnjem izvješću o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2014. godinu. Vlada je predložila Hrvatskome saboru da ne prihvati navedena izvješća.
Na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje odobrila iznos od 1.597.594,00 kuna za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata.

Pisane vijesti | Govori i izjave