Predsjednik Vlade Orešković: Ukidanje pečata jedna je od reformskih mjera kojima uklanjamo barijere poslovanju

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/svibanj/4 svibnja/Clipboard01.jpg

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković danas je na početku sjednice Vlade podsjetio da je na početku mandata obećano kako će uklanjati barijere poslovanju, a jedna od tih reformskih mjera je i ukidanje pečata, kojeg je nazvao reliktom prošlosti.

Također, premijer se osvrnuo na procjene Europske komisije. „Europska komisija spustila je očekivani rast s 2,1 posto na 1,8 posto, MMF prognozira rast od 1,9 posto, a Vlada od 2 posto“, kazao je premijer i dodao da je uvjeren da će rast ipak biti veći i da postoje pozitivni indikatori koji to potkrepljuju. Što se tiče javnog duga, za koji je Komisija procijenila da će se blago povećati, predsjednik Vlade kazao je da u analizu nisu bile uključene reforme koje je Vlada najavila, te da se dug sigurno neće povećavati. Za deficit od 2,7 posto kazao je da je time Vlada dobila potvrdu da je to realan plan i zaključio da će se provođenjem reformi u Hrvatskoj poboljšati i procjena Europske komisije.
 
Ministar gospodarstva Tomislav Panenić  je za reformsku mjeru ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse dodao da će doprinijeti modernizaciji poslovnih procesa i poboljšanju usluga tijela državne uprave prema građanima i jedan od preduvjeta modernizacije sustava državne i  javne uprave, a također i nastavak izgradnje elektroničkih usluga i prema građanima i poslovnim subjektima. Implementacijom ove mjere predviđene su višestruke uštede u javnom i privatnom sektoru u procedurama koje u praksi zahtijevaju upotrebu pečata. „Samo mjerenjem administrativnog rasterećenja na primjeru ukidanja za pokretanje poslovanja je utvrđeno da bi se uštedjelo 5 milijuna i 974 tisuće kuna“, istaknuo je ministar. Također, osniva se Radne skupine za praćenje provedbe reformske mjere ukidanja upotrebe pečata.
 
O prijedlozima za osnivanje Odbora za obilježavanje obljetnica i Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske govorio je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske Neven Zelić. „Imajući na umu važnost razmatranja načina svečanog obilježavanja 25. Obljetnice državnosti Republike Hrvatske na najvišoj državnoj razini, ali i usuglašavanje potreba i načina obilježavanja svih važnih obljetnica u 2016. i idućim godinama, predlaže se osnivanje Odbora kojeg bi činili i njime supredsjedali predsjednica Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Vlade Republike Hrvatske“, kazao je. Također se predlaže osnivanje međuresorne Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske, čija zadaća je izrada prijedloga programa svečanog obilježavanja 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske, predlaganje programa Odboru za obilježavanje obljetnica, te daljnje aktivnosti na pripremi i organizaciji svečanog obilježavanja obljetnice.
 
Vlada je donijela i Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, čiji je cilj prostorno i vremenski uskladiti pojačano provođenje redovne djelatnosti subjekata u sustavu zaštite od požara s dodatnim mjerama i aktivnostima operativne naravi u slučaju pojačanih ugroza od požara, prvenstveno na priobalju. Za provedbu ovoga Programa aktivnosti osigurana su sredstva u Državnom proračunu za 2016. godinu u okviru Ministarstva obrane i okviru Državne uprave za zaštitu i spašavanje u ukupnom iznosu od 98.819.000 kuna.
 
Ministar zdravlja Dario Nakić obrazložio je prijedlog o proglašenju Nacionalnog dana ambliopije, koji je upućen u Hrvatski sabor. Pojasnio je da se ambiopija definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija,a bez prisutne vidljive bolesti oka. Ukoliko se u ranom periodu života djeteta ambliopija ne liječi oko može postati funkcionalno slijepo, jer je nakon sedme godine života razvoj vidnog dijela mozga najvećim dijelom završen. „Procjenjuje se da je prevalencija ambliopije u svijetu oko 5% i da danas u Republici Hrvatskoj živi najmanje 200.000 slabovidnih osoba, a jedino pravovremenim liječenjem moguće je ambliopiju izliječiti u preko 90% slučajeva“, kazao je ministar i dodao da predlaže da se 12. rujna proglasi „Nacionalnim danom ambliopije“.
 
                                              
 
 

Pisane vijesti | Govori i izjave | Uprava