Prihvaćen Plan Garancije za mlade: Hrvatska smanjila stopu nezaposlenosti mladih s gotovo 50 na 21 posto

Slika /Vijesti/2019/04 Travanj/25 travnja/DSC_5803.JPG

U Banskim dvorima održana je 154. sjednica Vlade. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je 19 točaka dnevnog reda. Usvojen je Prijedlog zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, kao i Prijedlog plana implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine.

Vlada je prihvatila Prijedlog zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji. Ovim zakonom prenosi se Direktiva o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, a cilj je poboljšati mehanizme rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno rješavanje sporova u slučajevima dvostrukog oporezivanja uz potpuno uklanjanje dvostrukog oporezivanja.

Ministar financija Zdravko Marić naglasio je da se postupak rješavanja sporova temeljem ovog zakona odvija u dvije faze.

"U prvoj, nadležna tijela država pokušavaju riješiti spor zajedničkim dogovaranjem. Ako to ne uspiju u zakonom propisanom vremenu, u drugoj fazi porezni obveznik može zahtijevati osnivanje arbitražnog tijela koje će riješiti spor", kazao je, dodavši da su vrlo jasno i detaljno propisane procedure i rokovi.

Novi rokovi za formiranje čuvanja obveznih zaliha

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata istaknuo da je Europska unija u listopadu 2018. donijela novu provedbenu Direktivu u pogledu metoda izračunavanja obveza držanja zaliha nafte i naftnih derivata.

"Sukladno je tome bilo potrebno uskladiti postojeći Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata. Izmjenama se definiraju novi rokovi za formiranje čuvanja obveznih zaliha, ublažavaju se ograničenja u vezi s mogućnosti čuvanja obveznih zaliha izvan državnog područja zemlje članice te propisuju kako kontrolu kvalitete i količine nafte i naftnih derivata mogu obavljati isključivo pravne osobe akreditirane od strane Hrvatske akreditacijske agencije", izvijestio je ministar Ćorić.

Dodao je da se zakon usklađuje s potrebnim propisom kojim se utvrdilo osnivanje Državnog inspektorata.

Suradnja s Grupacijom Svjetske banke

Usvojen je Zaključak kojim se prihvaća Okvir suradnje Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija s Republikom Hrvatskom za razdoblje fiskalnih godina 2019. – 2024. Okvir suradnje obuhvaća dogovorene smjernice suradnje za provedbu projekata i aktivnosti temeljem strateških ekonomskih dokumenata, a ostvaruje se putem zajedničkog okvirnog programa svih institucija koje su organizacijski sastavni dijelovi Grupacije Svjetske banke (Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Međunarodne financijske korporacije i Multilateralne agencije za osiguranje investicija).

Ministar financija Zdravko Marić izdvojio je da su glavna područja i ciljevi suradnje jačanje uspješnosti javnog sektora i institucija.

"Tu se, prije svega, misli na poboljšanje učinkovitosti javne uprave u provedbi strategije i isporuci usluga, podržavanje politika kojima se smanjuje fiskalna ranjivost, uz naglasak na poduzeća u državnom vlasništvu", rekao je.

Kao drugo područje i cilj naveo je očuvanje iskorištavanja prirodnog kapitala radi postizanja niskougljičnog rasta, a treće područje i cilj jačanje tržišnih institucija radi poticanja dinamičnog poduzetničkog sektora kroz unaprjeđenje poslovne klime, povećanje uloge privatnog sektora u gospodarstvu, promicanje poduzetništva, natjecanja i inovacija.

"Okvir suradnje dokument je Svjetske banke o kojem je provela javno savjetovanje. Nadležna tijela Republike Hrvatske dostavila su svoje komentare na Nacrt okvira suradnje koji su u velikoj mjeri prihvaćeni", izvijestio je.

Zaključkom se prihvaća Okvir suradnje i ministar financija ovlašćuje da Svjetsku banku izvijesti o prihvaćanju Okvira suradnje. Također, Vlada podupire pripremu projekata/zajmova okvirno definiranih programom Okvira suradnje te Ministarstvo financija zadužuje da o predmetnom Zaključku izvijesti nadležna središnja tijela državne uprave koja će sudjelovati u pripremi projekata/zajmova u Okviru suradnje.

Za Garanciju za mlade u 2019. i 2020. osigurano 400 milijuna kuna

Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić predstavio je Plan implementacije Garancije za mlade za razdoblje od 2019. do 2020. godine.

"Garancija za mlade je instrument koji je Hrvatska itekako iskoristila", naglasio je ministar Pavić.

Pojasnio je da je u periodu 2014.-2020. na raspolaganju bilo 2 milijarde kuna, kojima su većinom financirane mjere aktivne politike zapošljavanja.

Ministar je podsjetio da je predsjednik Vlade na Socijalnom summitu Göteborgu istaknuo Garanciju za mlade kao jedan od glavnih instrumenata kojim je Hrvatska smanjila stopu nezaposlenosti mladih, s gotovo 50 na 21 posto.

"Prošle dvije godine investicije su bile preko milijardu i 200 milijuna kuna, a u Planu za 2019. i 2020. imamo dodatnih 400 milijuna kuna. Većinom se to troši na mjere aktivne politika zapošljavanja koje je ova Vlada revidirala", rekao je ministar Pavić.

Pritom je istaknuo dvije mjere koje su posebno važne za mlade. Prva je jačanje samozapošljavanja, gdje su utrostručene potpore za zapošljavanje, te se njome omogućuje otvaranje vlastite tvrtke.

Druga mjera, naveo je ministar Pavić, je pripravništvo, koja omogućuje poslodavcima da bez ograničenja gornje visine plaće mogu dati prvu plaću mladima.

"Ako netko želi zadržati mladog IT inženjera može dati 10 tisuća kuna, a država sufinancira pola iz Garancije za mlade", pojasnio je, ministar, zaključivši da se Plan implementacije do sada pokazao uspješnim.

Umanjenjem vodnog doprinosa povoljnije do ishođenja akata za gradnju

Vlada je izmijenila Uredbu o visini vodnoga doprinosa. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić kazao je da visinu vodnoga doprinosa za skladišta koja su namijenjena za poslovne svrhe obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode.

Ovim Prijedlogom uredbe skladišta koja su namijenjena za poslovne svrhe izrijekom bi se odredila i svrstala u Proizvodne građevine te bi se time promijenio tarifni broj za izračun vodnog doprinosa, što će rezultirati smanjenjem iznosa vodnog doprinosa za ovu namjenu.

Ministar Ćorić pojasnio je da bi se predloženom izmjenom Uredbe umanjila obveza vodnoga doprinosa, čime bi se stvorili povoljniji uvjeti poslovanja za poduzetnike zbog smanjenja administrativnih obveza u postupku ishođenja akata za gradnju.

Obrazlažući Odluku o darovanju Zadarskoj županiji nekretnina u k.o. Zadar – dio bivše vojarne „Stjepana Radića“ u Zadru, ministar državne imovine Goran Marić kazao je da se nekretnine daruju u svrhu objedinjavanja i smještaja svih županijskih upravnih odjela, agencija i ustanova na jednoj lokaciji, radi omogućavanja građanima i pravnim osoba s područja Zadarske županije i Republike Hrvatske učinkovitije, kvalitetnije, brže i dostupnije ostvarivanje prava i pravnih interesa pred tim tijelima.

Sufinanciranje projekta KBC-a Sestre milosrdnice sa 45 milijuna kuna

Donesen je Zaključak u vezi sa sufinanciranjem projekta "Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice" i projekta "Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska".

Ministar zdravstva Milan Kujundžić podsjetio je da je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ugovorio je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije realizaciju ovih projekata.  

Vrijednost projekta dnevnih bolnica iznosi 49,8 milijuna kuna, a uspostava hitnog prijema 30,9 milijuna kuna. Ukupna vrijednost oba projekata iznosi 80,8 milijuna kuna.

Ministar Kujundžić kazao je da se ukupno za oba projekta iz državnog proračuna financira iznos od 12,1 milijuna kuna, a iz sredstava EU-a iznos od 68,6 milijuna kuna.

No, pojasnio je ministar, za realizaciju radova potrebno je više od ugovorenih iznosa pa se pokazalo nužnim da Vlada podupre nastavak realizacije projekata jer postoji realan rizik od gubitka europskih sredstava.

Ovim zaključkom Vlada Republike Hrvatske podupire projekt "Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice" i projekt "Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska".
 
S tim u vezi, zadužuje se Ministarstvo zdravstva da pruži stručnu pomoć u provedbi navedenih projekata te u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom financija i Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice poduzme potrebne radnje za realizaciju ovoga zaključka.
 
Za provedbu ovoga Zaključka osigurat će se sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020., 2021. i 2022. godinu kojima će se osigurati razlika sredstava koja nedostaje za realizaciju u iznosu od gotovo 45 milijuna kuna.
 
Suglasnost društvu Plinacro za jamstvo LNG-u Hrvatska
 
Dana je suglasnost društvu Plinacro d.o.o. za davanje garancije (jamstva) za društvo LNG Hrvatska d.o.o. u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od dva milijuna eura, sukladno sklopljenom ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gradnje gospodarskog korištenja luke od posebne namjene, industrijske luke za terminal za ukapljeni prirodni plin.
 
Ministar Ćorić naveo je da društvo LNG Hrvatska treba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla u vrijednosti pet posto investicije, odnosno u iznosu od dva milijuna eura.

"U cilju pružanja potpore društvu LNG Hrvatska u realizaciji projekta, Plinacro će sklopiti ugovor o garanciji s LNG-jem Hrvatska, u korist Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za sve potrebne realizacije ugovora o koncesiji", rekao je ministar.

Pojasnio je da sukladno zakonu Plinacro kao društvo u vlasništvu Republike Hrvatske za davanje jamstava mora ishoditi suglasnost Vlade.    

U Hrvatskoj stopa nezaposlenosti manja od one u eurozoni

Ministar Marko Pavić predstavio je i Izvješće o provedbi Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, za 2018. godinu.

Kazao je da je u prve dvije godine mandata ove Vlade osigurano 4,5 milijarde kuna za programe zapošljavanja, a ove godine na raspolaganju je dvije milijarde kuna.

"Već peti mjesec stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj manja je od one u eurozoni", rekao je ministar, istaknuvši da je 96.058 više zaposlenih nego prije tri godine.

Ministar se osvrnuo i na kritike vezane uz ugovore na određeno vrijeme koje se nude mladima. 

I na tom je području, istaknuo je, prisutan pozitivan trend pa poslodavci unutar godine dana sve više prebacuju mlade zaposlenike iz određenog u neodređeni radni status. Tako je 2015. fiskalnu olakšicu za to koristilo 33.000 poslodavaca, a 2018. bilo ih je 101.000.

"Politika Vlade je dovela do toga da imamo jednu od najnižih stopa nezaposlenosti, ubrzanje gospodarskog ciklusa i povećanje stope zaposlenosti koja je u trećem kvartalu prošle godine iznosila 66 posto", naglasio je ministar Pavić. 

Vlada je prihvatila i pokroviteljstvo nad 25. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika, koji će se održati u turističkom naselju “Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina, od 22. do 26. svibnja 2019. godine.   
 
Izvor: Vlada/HinaPisane vijesti | Odluke i sjednice Vlade