Priopćenje sa zatvorenog dijela 156. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu 156. sjednice, Vlada Republike Hrvatske usvojila je stajališta za sastanke Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC-Development), koje će se održati 19. svibnja, zatim Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, koje će se također održati 19. svibnja te Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), koje će se održati 20. i 21. svibnja. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara EU tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Vijeća EU je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati RH. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada je utvrdila Odgovor na Pismo službene obavijesti Europske komisije u vezi s nacionalnim mjerama prijenosa direktiva. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2014. godinu. S obzirom da je ova Odluka klasificirana oznakom „vrlo tajno“ nismo je u mogućnosti objaviti, sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02).

Također, izmijenjena je Odluka o donošenju Bilance strateških robnih zaliha. I ova Odluka klasificirana je oznakom „vrlo tajno“, stoga je nismo u mogućnosti objaviti, sukladno članku 9. stavku 4. i članku 11. stavku 2. Zakona o strateškim robnim zalihama (Narodne novine, broj 87/02).

Dana je suglasnost za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj. Cjeloviti materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma, kojih je Hrvatska jedna od stranaka.

Ministarstvu gospodarstva odobrena su sredstva na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, u iznosu od 489.000,00 USD radi podmirenja troškova pružanja usluga pravnog zastupanja.

Vlada se Ustavnom sudu očitovala u vezi zahtjeva za pokretanjem postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 42. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedeni zahtjev, a cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.

Također, usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republike Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu. Materijal za ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Radi odlaska na novu dužnosti, Boris Lalovac razriješen je dužnosti zamjenika ministra financija.

Milivoj Maričić razriješen je dužnosti člana Lučke uprave Zadar, a novim članom imenovan je Alen Rukavina.

Marija Grbić-Padjen razriješena je dužnosti članice Sanacijskog vijeća Doma zdravlja Petrinja, a Niko Kuliš imenovan je novim članom, kao predstavnik Ministarstva financija.

Stipica Kuna razriješen je dužnosti člana Komisije za granice, a novim članom imenovan je Zlatko Sokolar, kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (NN, 40/2014), imenovani su dodatni članovi Povjerenstva, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija: Zrinka Špoljarić, Senada Dürrigl, Melita Holetić, mr.sc. Sanja Tarczay, Manda Knežević i Danica Eškić.

Razriješen je dio članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnog društva: Ingrid Jurela Jarak, Katja Vujasinović, Ante Martić, Gordana Radonić, Sanja Major, Jasmina Serdar i Domagoj Grgeljac. Kao predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i nadležnih zaklada, novim članovima, odnosno zamjenicima članova imenovani su: Ivana Pilko Čunčić, Danijela Orač, Gordana Radonić, Anica Ježić, Davorka Buškulić Lemić, Žana Počuča i Rada Mužinić.

Ivo Milatić razriješen je dužnosti predsjednika, a dr.sc. Igor Baković člana Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Novim predsjednikom imenovan je Tomislav Barada, a članom Vilim Floridan.

Skupštini društva Narodne novine d.d., predlaže se imenovanje novog člana Nadzornog odbora Vjerana Blažeka, umjesto dosadašnjeg člana koji je preminuo.

Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o., predlaže se imenovanje novog člana Uprave društva HŽ Cargo d.o.o. Alena Ambrinca.

Sanda Šimić Petrinjak imenovana je predsjednicom, a Petar Mamić zamjenikom predsjednice Povjerenstva za sređivanje arhivskog gradiva od posebnog nacionalnog interesa i postupanje po zahtjevima za uvid u njegovo korištenje. Članovima Povjerenstva imenovani su dr. sc. Dijana Gracin, Ante Markić, Ljiljana Pancirov, Andrija Šakić, Vlatka Šmid, Ivan Smojver, Jozo Ivanović i Igor Vulje.

Temeljem imenovanja novog ministra financija, razriješen je bivši ministar, a imenovan novi, Boris Lalovac, na dužnosti: predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, predsjednika Skupštine Hrvatske lutrije d.o.o., člana Upravnog vijeća Agencije za javno-privatno partnerstvo, predsjednika Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine, člana Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost, člana Nadzornog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, člana Vijeća Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj te ostalih inozemnih izvora, predsjednika Vijeća za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru, člana Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, predstavnika Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću, člana Pregovaračkog odbora Vlade za pregovore o Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, člana Pregovaračkog odbora Vlade za pregovore o Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, guvernera Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, Međunarodnom udruženju za razvoj, Međunarodnoj financijskoj korporaciji, Agenciji za multilateralne garancije investicija, Europskoj banci za obnovu, Inter-američkoj banci za razvoj i Europskoj investicijskoj banci, Dužnosnika nadležnog za akreditaciju, člana Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora, predsjednika Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe, zamjenika voditelja Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade RH u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra „Višnjik“ u Zadru, člana Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, člana Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, člana Koordinacijskog tijela za praćenje provedbe sanacije zdravstvenih ustanova, člana Radne skupine za koordinaciju i praćenje provedbe reformskih i drugih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016., člana Organizacijskog odbora Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016., te člana Koordinacije za vanjsku i europsku politiku, Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava i Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove Europske unije.
 

Pisane vijesti | Priopćenja