Priopćenje sa zatvorenog dijela 206. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 206. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajalište za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), koji će se održati 19. siječnja 2015. godine. Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara EU tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se očitovala o Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 114/2014). Vlada predlaže Ustavnom sudu da ne prihvati navedeni Prijedlog. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.
 
Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2015. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.gov.hr.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, u Hrvatski sabor upućen je na donošenje prijedlog za razrješenje, na osobni zahtjev, članica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala Tine Markuš, Goranke Hus, Vesne Štefice i Jasmine Havranek. Za imenovanje novim članicama predlažu se Darinka Vedrina, Vlatka Marčan, Stankica Vrban i Emita Blagdan, kao predstavnice Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske gospodarske komore i Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
 
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga modela restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj od 11. prosinca 2014. godine, imenovan je predsjednik Povjerenstva, koji je po položaju zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta te zamjenik predsjednika i članovi, imenovani kao predstavnici nadležnih ministarstva i institucija. Tako je Roko Andričević imenovan predsjednikom Povjerenstva, Ivan Pejić njegovim zamjenikom, a članovi su Ružica Beljo Lučić, Kristina Ferara Blašković, Igor Rađenović, Maja Sporiš, Marina Kasunić Peris, Ladislav Prekupec, Dražen Pros, Jakša Puljiz, Emilio Marin, Pero Lučin, Zvonko Kusić, Petar Pervan i Davor Majetić.
 
Dosadašnji voditelj delegacije Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke Dunava Dražen Kurečić razriješen je, kao i zamjenik voditelja Zijah Mahmutspahić. Novi voditelj delegacije je Ivica Plišić, a njegov zamjenik Siniša Kukić.
 
Sukladno odlukama o izdavanju dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu u istražnim prostorima ugljikovodika (Narodne novine, broj 1/2015), kojima je utvrđeno da će u svrhu vođenja pregovora Vlada Republike Hrvatske imenovati pregovarački tim, u kojem su predstavnici nadležnih ministarstava i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom. Ivan Vrdoljak imenovan je predsjednikom Pregovaračkog tima za pregovore s Ovlaštenicima dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu, a Barbara Dorić zamjenicom predsjednika i operativnom voditeljicom. Dragan Krasić, Željko Uhlir, Anamarija Matak, Igor Butorac, Krešimir Dragić, Edita Brkić i Dijana Brajdić imenovani su članovima, a zamjenici člana su Martina Tuschl, Ljiljana Bošnjak, Ana Kovačević, Lukša Čičovački, Zoran Ravlić i Lidija Šimunec.
 
Na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, razriješeni su dosadašnji članovi Upravnog vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zdravko Jakop, Miroslav Grgić i Stanislav Peruško. Novi članovi su Davor Poljak, Boris Milec i Damir Šebetić. Također, Davor Poljak imenovan je predsjednikom, a Boris Milec zamjenikom predsjednika Upravnog vijeća Agencije.
 

Pisane vijesti | Priopćenja