Priopćenje sa zatvorenoga dijela 101. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marija Knežević Kajari, a novim je članom, koji se imenuje na prijedlog ministra nadležnog za rad, imenovan Luka Čirko.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Infrastruktura d.o.o. izbor Irene Gerovac Zrnić i mr.sc. Jasne Divić za članice Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na razdoblje od najdulje šest mjeseci, iz razloga što je jedan član Nadzornog odbora preminuo, a drugom članu Nadzornog odbora je istekao mandat.
 
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje Kristijana Pavića za predsjednika Uprave, a Josipa Ostrogovića i dr.sc. Ivana Heraka za članove Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.
 
 
 

Pisane vijesti