Priopćenje sa zatvorenoga dijela 115. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 115. sjednice Vlade donesena je Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata, kao i Odluka o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti "ograničeno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3vOWT2O
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3vkZhzn
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješen je dosadašnji član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom Tomislav Velić, a novim je članom toga Povjerenstva, kao predstavnik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, imenovan Ivica Bašić.
 
Imenovani su predsjednica, zamjenica predsjednice, tajnica te članovi i zamjenici članova Međuresornog povjerenstva za zaštitu djece bez pratnje, kao predstavnici nadležnih ministarstava, međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom djece odnosno pravima izbjeglica te ustanova i udruga koje se bave humanitarnim radom odnosno zaštitom prava djece. Tako je predsjednicom imenovana Marija Barilić, zamjenicom predsjednice Marija Lukec Presker, tajnicom Tihana Perković, članovima Katarina Špehar Fiškuš, Božica Šarić, Marija Lang Turkalj, Ivana Muštra, Jadranka Vitas, Momir Karin, Alen Tahiri, Mirjana Vergaš, Martina Tomić Latinac, Danijela Stiplošek, Božo Vrkljan i Dubravka Marušić, te zamjenicima članova Melita Čusek, Andreja Bičanić, Sandra Žegarac, Sandrina Sršan, Ivana Akmadža, Katarina Grgec, mr.sc. Klaudija Kregar Orešković, Kristina Benić Belavić, Martina Štabi, Stipe Ramljak, mr.sc. Gordana Babić i Anamarija Koren.
 
Na osobni zahtjev razriješen je državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Velimir Žunac.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave – direktoricu toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Pisane vijesti