Priopćenje sa zatvorenoga dijela 117. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 117. sjednice Vlade doneseni su prijedlozi odluka o osnivanju konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
                                           
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kao i o Planu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.
           
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je niz razrješenja i imenovanja temeljem imenovanja novih članova Vlade Republike Hrvatske.
 
Tako je Boris Milošević razriješen dužnosti predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a novom predsjednicom imenovana je Anja Šimpraga.
 
Također, Boris Milošević razriješen je, a Anja Šimpraga imenovana predsjednicom Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske kojom se razrješuje dosadašnji predsjednik i članovi te imenuju novi predsjednik i članovi stalnih radnih tijela. Tako je Boris Milošević razriješen, a Anja Šimpraga imenovana članicom Kadrovske komisije. Marin Piletić i dr.sc. Davor Filipović imenovani su novim članovima Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku umjesto Josipa Aladrovića i dr.sc. Tomislava Ćorića. Također, novim članovima Koordinacije za gospodarstvo imenovani su Marin Piletić i dr.sc. Davor Filipović umjesto dosadašnjih članova Josipa Aladrovića i dr.sc Tomislava Ćorića.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Komisije za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, a novom predsjednicom imenovana je Anja Šimpraga. Također, Marin Piletić imenovan je novim članom umjesto dosadašnjeg člana Josipa Aladrovića.
 
Marin Piletić, umjesto Josipa Aladrovića, imenovan je novim članom Administrativne komisije.
 
Anja Šimpraga imenovana je zamjenicom u Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije umjesto dosadašnjeg zamjenika Borisa Miloševića.
 
Boris Milošević razriješen je dužnosti predsjednika Savjeta za ljudska prava, a Anja Šimpraga imenovana je novom predsjednicom.
 
Izmijenjena je Odluka o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb. Dr.sc. Tomislav Ćorić i Josip Aladrović razriješeni su, a dr.sc. Davor Filipović i Marin Piletić imenovani su novim članovima tog Savjeta.
 
Izmijenjena je i Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije. Dr.sc. Davor Filipović i Marin Piletić imenovani su novim članovima Međuresorne radne skupine za Europski semestar umjesto dr.sc. Tomislava Ćorića i Josipa Aladrovića.
 
Dr.sc. Davor Filipović imenovan je novim predsjednikom Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije umjesto dosadašnjeg predsjednika dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Izmijenjana je Odluka o osnivanju Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe. Tako su Josip Aladrović i dr.sc. Tomislav Ćorić razriješeni, a  novim članovima imenovani su Marin Piletić i dr.sc. Davor Filipović.
 
Dr.sc. Davor Filipović imenovan je novim predsjednikom Kriznog tima odgovornog za provedbu plana intervencije u mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske umjesto dosadašnjeg predsjednika dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Razriješen je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak dr.sc. Tomislav Ćorić, a novim zamjenikom predsjednika imenovan je dr.sc. Davor Filipović.
 
Izmijenjena je i Odluka o Međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško. Tako je dr.sc. Davor Filipović imenovan novim predsjednikom hrvatskog dijela izaslanstva u tom Povjerenstvu umjesto dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Hrvatskih voda dr.sc. Tomislav Ćorić, a dr.sc. Davor Filipović imenovan novim članom.
 
Opozvan je dio dosadašnjih i imenovan dio novih predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Tako su opozvani Josip Aladrović i dr.sc. Tomislav Ćorić, a imenovani Marin Piletić i dr.sc. Davor Filipović. 
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju. Tako je dr.sc. Tomislav Ćorić razriješen, a dr.sc. Davor Filipović imenovan novim članom, koji je ministar nadležan za poslove gospodarstva po položaju.
 
Razriješen je dio dosadašnjih i imenovan dio novih predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost. Tako su razriješeni dr.sc. Tomislav Ćorić i Josip Aladrović, a imenovani dr.sc. Davor Filipović i Marin Piletić.
 
Donesen je Zaključak kojim se određuje dr.sc. Davor Filipović novim članom Glavne skupštine društva INA-Industrija nafte d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku umjesto dosadašnjeg člana dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Također, donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva INA-Industrija nafte d.d. predlaže opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora tog Društva dr.sc. Davora Filipovića, na osobni zahtjev.  
 
Donesen je i Zaključak kojim se dr.sc. Davor Filipović određuje novim članom Skupštine društva Hrvatska elektroprivreda d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku umjesto dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Zaključkom koji je donesen određuje se dr.sc. Davor Filipović novim članom Skupštine društva Janaf-Jadranski naftovod d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku umjesto dosadašnjeg člana dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Donesen je i Zaključak kojim se novim članom Skupštine društva Narodne novine d.d. koji predstavlja Republiku Hrvatsku određuje dr.sc. Davor Filipović umjesto dosadašnjeg člana dr.sc. Tomislava Ćorića.
 
Izmijenjena je Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih uz unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama. Tako je Josip Aladrović razriješen dužnosti dosadašnjeg koordinatora, a Marin Piletić imenovan novim koordinatorom tog Tijela.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika Josip Aladrović, a Marin Piletić imenovan novim predsjednikom.
 
Marin Piletić, umjesto  Josipa Aladrovića, imenovan je novim članom Komisije za odnose s vjerskim zajednicama temeljem izmijenjene Odluke o imenovanju predsjednice i članova Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.
 
I na kraju, izmijenjena je i Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, za sanaciju šteta od potresa. Tako je novom članicom Povjerenstva imenovana Anja Šimpraga umjesto dosadašnjeg člana Borisa Miloševića.
 
Razriješena je ravnateljica Ureda za udruge Helena Beus zbog isteka mandata s danom 4. svibnja 2022., a istovremeno joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge s danom 5. svibnja 2022. do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda, a  najduže do šest mjeseci.
 
Karmela Plazibat razriješena je dužnosti ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju zbog isteka mandata s danom 4. svibnja 2022., a istovremeno joj je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju s danom 5. svibnja 2022. do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda, a  najduže do šest mjeseci.
 
Razriješen je ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri zbog isteka mandata s danom 4. svibnja 2022. te mu je istovremeno dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina s danom 5. svibnja 2022. do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ureda, a  najduže do šest mjeseci.  
 
Mirna Veža imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Splita.
 
Državnoj službenici Maji Vitaljić na osobni zahtjev povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave s danom 1. svibnja 2022.
 
Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra unutarnjih poslova Ante Delipetar.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Mislav Herman te je ponovno imenovan predsjednikom Upravnog vijeća tog Zavoda. Razriješeni su i članovi Upravnog vijeća Sanda Stojanović Stipić i Slaven Babić, a novim članovima imenovani su Milivoj Novak i Slaven Babić.
 
Stjepan Sučić razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, a novom članicom imenovana je Marijana Balić.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. imenovanje Gordane Razum članicom Nadzornog odbora tog Društva, temeljem provedenog postupaka za izbor članova nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.         
 

Pisane vijesti