Priopćenje sa zatvorenoga dijela 133. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 133. sjednice Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za okoliš (ENVI) koji će se održati 20. prosinca 2018. godine

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Usvojen je prethodni prigovor Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije.  Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora.  Na temelju članka 39. stavka 2 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Vlada je dala odgovor na žalbu Visokom upravnom sudu u upravnome sporu radi razrješenja dužnosti članice Službeničkoga suda u Zagrebu.        
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2018. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Unije. Materijal za ovu točku možete pregledati na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi - http://bit.ly/2EH4Mz4
 
Podzakonski prijedlozi - http://bit.ly/2PPRlOz
                                                       
Donesene su i neke kadrovske odluke.
 
Za državnoga tajnika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Vlada je, s danom 7. siječnja 2019. godine,  imenovala Zdenka Lucića.
 
Vlada je potvrdila prof. dr. sc. Vesnu Tomljenović i prof. dr. sc. Tamaru Perišin kao kandidatkinje Republike Hrvatske za sutkinje Općeg suda u mandatnom razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2025. godine, uzevši u obzir mišljenje Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora, od 14. prosinca 2018. godine.
 
Na osobni zahtjev, razriješena je pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Kulakowski Kramarić, s danom 1. siječnja 2019.
 
Zbog odlaska na novu dužnost, s danom 31. prosinca 2018. godine,  razriješen je pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova mr. sc. Boris Grigić.
 
Vlada je, na osobni zahtjev zbog odlaska u mirovinu, s danom 30. prosinca 2018., razriješila ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomira Begovića.
 
Donesen je prijedlog odluke, temeljem provedenoga postupka po objavljenom javnom pozivu, kojom se, na prijedlog Vlade, Danira Bilić, imenuje predsjednicom Nacionalnoga vijeća za sport, a članovima Perica Bukić, dr. sc. Sanda Čorak, Željan Konsuo, Ante Baković, prof. dr. sc. Dražen Čular i Petar Ceronja. Na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, imenuju se Željko Jerkov, Mario Meštrović i Tomislav Grahovac, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora imenuje se Ratko Kovačić, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih Marijo Lušić te na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislav Krističević.

Prijedlog odluke Vlada je uputila Hrvatskome saboru na donošenje.
 

Pisane vijesti