Priopćenje sa zatvorenoga dijela 134. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 134. sjednice Vlade donesen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih i strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Srpanj/134%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2019%2007%202022%20(4).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Srpanj/134%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2019%2007%202022%20(3).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesena su razrješenja i imenovanja temeljem imenovanja nove glavne državne rizničarke i Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje.
 
Tako je opozvan dosadašnji zamjenik predstavnika Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću Ante Matijević, a novom zamjenicom imenovana je Danijela Stepić, kao predstavnica Ministarstva financija.
 
Razriješen je dosadašnji član Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. Ante Matijević, a novom članicom imenovana je Danijela Stepić. 
 
Ante Matijević razriješen je dužnosti dosadašnjeg člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a Danijela Stepić imenovana je novom članicom.
 
Razriješen je dosadašnji član Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Ante Matijević, a novom članicom imenovana je Danijela Stepić, kao predstavnica Ministarstva financija.
 
Danijela Stepić imenovana je novom članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umjesto dosadašnjeg člana Ante Matijevića.
 
Razriješen je dosadašnji predstavnik Vlade Ante Matijević u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, a novom predstavnicom Vlade imenovana je Danijela Stepić, kao predstavnica Ministarstva financija.
 
Izmijenjena je Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojom se određuje za zamjenika predsjednika ministar financija dr. sc. Marko Primorac i dodaje član ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, po položaju.
 
Dr. sc. Marku Primorcu dano je odobrenje za obavljanje znanstveno-istraživačke i edukacijske djelatnosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pisane vijesti | Priopćenja