Priopćenje sa zatvorenoga dijela 145. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 145. sjednice članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/145%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202022%2030%2008%202022.xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2022/Rujan/145%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202022%2030%2008%202022.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede Goran Lipavić. Istovremeno je državnoj službenici Željki Gudelj-Velaga dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja navedene Uprave, s danom 2. rujna 2022., do imenovanja ravnatelja Uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Mladenu Fruku dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Ovlaštena članica Odbora za državnu službu Stanka Vučica ponovno je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika navedenog Odbora, s danom 10. rujna 2022., do imenovanja predsjednika Odbora za državnu službu, a najduže do šest mjeseci jer joj ističe ovlaštenje 9. rujna 2022.
 
Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predlaže se izbor dr.sc. Mirjane Čižmešije, dr.sc. Davora Labaša, Ivane Šuman i Darija Matanovića za članove Nadzornog odbora toga društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Razriješen je dosadašnji član Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Goran Pauk, a novim je članom imenovan dr.sc. Danijel Marušić.

Pisane vijesti