Priopćenje sa zatvorenoga dijela 158. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 158. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to: Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET) koje će se održati 27. i 28. svibnja 2019. godine i Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade) koje se održava 27. svibnja 2019.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o pregledu  zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.   
 
Doneseno je i nekoliko kadrovskih odluka.
 
Državnoj službenici Ines Pavlačić, dosadašnjoj predstojnici Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji kojoj istječe mandat od četiri godine s danom 28. svibnja 2019. godine, dano je ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave, s danom 29. svibnja 2019. godine, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Draženku Janjuševiću, dosadašnjem predstojniku Ureda državne uprave u Istarskoj županiji kojem istječe mandat od četiri godine s danom 28. svibnja 2019. godine, dano je ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, s danom 29. svibnja 2019. godine, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a najduže do šest mjeseci.

Razriješena je dosadašnja članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Anamarija Vuić. Novom je članicom toga Nacionalnog odbora, kao predstavnica organizacija civilnoga društva koje su organizatori volontiranja, imenovana Sara Lulić.
 
Vlada je razriješila dosadašnju predstavnicu i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, Dijanu Matić i Zdenka Brcka.
Novom predstavnicom u istome povjerenstvu Vlada je imenovala Dobrilu Miletić, a zamjenikom predstavnika Nikicu Šikića, kao predstavnike Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Međuvladinog mješovitog odora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj.
Razriješeni su mr. sc. Branko Sočanac, Angel Mitrevski, Ivana Pilko Čunčić, i Alenka Hudek.
Dijelom novih članova Međuvladinoga povjerenstva, kao predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zajednice Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, imenovani su Alen Tahiri, Tome Apostoloski, Nada Zidar-Bogadi i Antun Herceg.
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja