Priopćenje sa zatvorenoga dijela 162. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 162. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Europskoga vijeća koji se održava 20. i 21. lipnja 2019.
Vlada je utvrdila i stajališta za sastanke vijeća ministara i to: Vijeća za opće poslove u formatu ministara kohezije (GAC-Cohesion) 25. lipnja 2019. godine; Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku u formatu ministara energetike (TTE) 25. lipnja 2019. i Vijeća za okoliš (ENVI) 26. lipnja 2019. godine.
Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o osnivanju Konzulata. Cjelovit materijal ove točke označene stupnjem tajnosti "tajno", nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o pregledu  zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu.         
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:        
 
Na osobni zahtjev, s danom 23. lipnja 2019. godine, razriješen je pomoćnik ministra financija Ante Matijević.
 
Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. Vlada je predložila opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva: prof. dr. sc. Krešimira Ćosića, Miljenka Filipovića i Tanje Major. Za izbor novih članova NO Društva, u novom mandatnom razdoblju, temeljem provedenoga postupka po Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine broj 12/19), Vlada Skupštini Društva predlaže prof. dr. sc. Krešimira Ćosića, Sandu Šimić Petrinjak, Jasnu Čunko, Ivanu Kunić i Miljenka Filipovića.
 
Državnoj službenici Nediljki Vuko, Vlada je ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 1. srpnja 2019. godine.
 
Vlada je i državnoj službenici Editi Grubišić ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova predstojnika Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, do provedbe javnoga natječaja za imenovanje predstojnika Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 4. srpnja 2019. godine.
 
Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka,  Vlada je predložila imenovanje Vjekoslava Dorića i Gorana Frkovića za članove Uprave Društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Pisane vijesti