Priopćenje sa zatvorenoga dijela 163. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada je usvojila pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. 
Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na sljedećim poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:  http://bit.ly/2NgSZg0
 
Podzakonski prijedlozi: http://bit.ly/2Yhn1RQ
 
Donesene su i neke kadrovske odluke:
 
Glavnoj skupštini društva ACI d.d., Vlada je za člana Nadzornog odbora društva predložila Dražena Ivanušeca, temeljem provedenog postupka za izbor kandidata za člana Nadzornog odbora, sukladno Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, 12/19)
 
Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Vlada je za članove Nadzornog odbora Društva, predložila Katu Sušac, prof. dr. sc. Mirjanu Čižmešiju i Darija Matanovića, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Nadzornom odboru društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Vlada je za predsjednicu Nadzornog odbora Društva, predložila Katu Sušac, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Zbog isteka mandata s danom 18. ožujka 2019. godine, Vlada je razriješila Katu Sušac, dosadašnju članicu Upravnoga vijeća Energetski institut Hrvoje Požar. Novim su članovima Upravnoga vijeća instituta  imenovani: Anja Bagarić, Zoran Pačandi, Kristina Džimbeg i Ivana Palinić Galović..
 
Na osobni zahtjev, s danom 30. lipnja 2019., razrješuje se dosadašnji pomoćnik ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije Marko Sever.
 
Vlada je imenovala članove nadzornih i revizorskih odbora obveznih mirovinskih društava, kao predstavnike članova pojedinog mirovinskog fonda, koji zastupaju interese njegovih članova, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 115/18).
Imenovani su: Stjepan Mandić, za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva Alllianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima; dr. sc. Danijel Nestić, za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva ERSTE d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima; mr. sc. Kristjan Staničić, za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva PBZ Croatia osiguranje d.d., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mr. sc. Zvonimir Savić, za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva Raiffeisen, društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Pisane vijesti