Priopćenje sa zatvorenoga dijela 186. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 186. sjednice Vlade usvojeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove (FAC), 23. siječnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je odgovorila na tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u upravnom sporu, protiv Rješenja tuženika Povjerenika za informiranje.
 
Donesena je Odluka o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Sije%C4%8Danj/186%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2016%2001%202023.xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Sije%C4%8Danj/186%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2016%2001%202023.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je niz razrješenja i imenovanja u stalnim radnim tijelima Vlade i drugim institucijama temeljem imenovanja novih članova Vlade.
 
Tako je Nataša Tramišak razriješena, a Šime Erlić imenovan novim članom Vladine Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku.
 
Ivan Paladina i Nataša Tramišak razriješeni su, a novim članovima Vladine Koordinacije za gospodarstvo imenovani su Branko Bačić i Šime Erlić.    
 
Branko Bačić imenovan je novim članom Vladine Kadrovske komisije.
 
Umjesto Ivana Paladine, Branko Bačić imenovan je novim predsjednikom po položaju Centra za restrukturiranje i prodaju.
 
Umjesto Ivana Paladine i Nataše Tramišak, Branko Bačić i Šime Erlić imenovani su novim članovima Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
 
Šime Erlić zamijenio je Natašu Tramišak na mjestu predsjednika Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.
 
Nadalje, Ivan Paladina i Nataša Tramišak su razriješeni, a Branko Bačić i Šime Erlić imenovani novim članovima Međuresorne radne skupine za europski semestar.
 
Umjesto Nataše Tramišak, novim predsjednikom Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije imenovan je Šime Erlić.
 
Ivan Paladina razriješen je, a Branko Bačić imenovan novim predsjednikom Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, dok je Natašu Tramišak na mjestu članice tog Upravnog vijeća zamijenio Šime Erlić.
 
Dosadašnja predstavnica Vlade u Gospodarsko-socijalnom vijeću Nataša Tramišak je opozvana, a novim predstavnikom imenovan je Šime Erlić.
 
Ivan Paladina razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a Branko Bačić je imenovan novim predsjednikom, dok je umjesto Nataše Tramišak novim članom tog Upravnog vijeća imenovan Šime Erlić.
 
Šime Erlić imenovan je novim članom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, umjesto dosadašnje članice Nataše Tramišak.
 
Ivan Paladina razriješen je dužnosti predsjednika, a Gordan Hanžek dužnosti člana Stručnog savjeta za obnovu, a novim predsjednikom tog Savjeta imenovan je Branko Bačić.
 
Ivan Paladina razriješen je dužnosti člana Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC, a novim članom imenovan je Branko Bačić.
 
U Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske Branko Bačić imenovan je zamjenikom ovlaštenika za rukovođenje radom Stožera u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, umjesto dosadašnjeg zamjenika ovlaštenika Ivana Paladine.
 
Branko Bačić imenovan je članom Skupštine Državnih nekretnina d.o.o. koji predstavlja Republiku Hrvatsku, umjesto dosadašnjeg člana Ivana Paladine.
 
Radi odlaska na novu dužnost, Šime Erlić razriješen je dužnosti državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, s danom 17. siječnja 2023.  
 
Na osobni zahtjev, radi odlaska u mirovinu, razriješen je ravnatelj Vladina Ureda Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava Robert Matijević, s danom 29. ožujka 2023.
 
Anja Šimpraga, Andreja Metelko-Zgombić, Tamara Poljarević, dr.sc. Gordana Marčetić i dr.sc. Sunčana Roksandić imenovane su članicama Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti, i to kao dvije članice iz reda državnih dužnosnika izvršne vlasti, jedna članica iz reda rukovodećih državnih službenika u tijelima izvršne vlasti u čijoj nadležnosti je sprječavanje korupcije, etika u javnoj upravi i upravljanje tijelima izvršne vlasti te dvije članice iz reda u javnosti priznatih stručnjaka u području sprječavanja korupcije i etike u javnom sektoru (vanjski članovi) temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu.
 
Tomislav Židov imenovan je članom Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Razriješene su dosadašnja članica i zamjenica članice Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva Ljiljana Breulj Štimac i Marijana Antunović. Novom članicom imenovana je Ana Ugrina, a zamjenicom članice Ljiljana Breulj Štimac.
 
Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Miljenko Cvitanović, s danom 31. siječnja 2023.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. izbor Josipa Spajića, Marija Rođaka i mr.sc. Ivice Nuića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
 
Posebna savjetnica predsjednika Vlade za pitanja Holokausta Sara Lustig i državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras imenovane su supredsjedateljicama hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), koje upravljaju radom Tajništva.
 

Pisane vijesti