Priopćenje sa zatvorenoga dijela 19. sjednice Vlade

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 19. sjednice utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. studenoga 2020., te za Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. studenoga 2020. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Ustavnome sudu Vlada se očitovala na zahtjev za dostavu dopunskog očitovanja u vezi sa zahtjevima i prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice (Narodne novine, broj 27/16) i Zakona o dopuni Zakona o obrani (Narodne novine, broj 27/16). Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Donesen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je donijela odluku o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II).
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3kq591F
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/2UkAnwu
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo Alen Tahiri, Andreja Metelko-Zgombić, Žarko Katić, Dunja Magaš, Majda Burić, Marija Pletikosa, dr.sc. Ivana Franić, Tomislav Dulibić, Nikolina Klaić, dr.sc. Ivica Poljičak, Tomislav Boban, Nikola Mažar, Zvonko Milas, Helena Beus, Danijela Gaube, Marina Nekić, dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević i Dunja Kuhar.
 
Novim predsjednikom Stalnog povjerenstva, koji je po položaju ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, ponovno je imenovan Alen Tahiri. Novim članovima i zamjenicima članova, kao predstavnici nadležnih tijela državne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Zagreba, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Islamske zajednice u Hrvatskoj, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (Narodne novine, broj 119/20), imenovani su: Dalibor Šemper, članom, Nemanja Relić, zamjenikom člana, Andreja Metelko-Zgombić, članicom, Danka Petričevič. zamjenicom članice, Žarko Katić, članom, Ivana Muštra, zamjenicom člana, Tomislav Paljak, članom, Darko Tot, zamjenikom člana, dr.sc. Ivica Poljičak, članom, Hrvoje Žulj, zamjenikom člana, Velimir Žunac, članom, Sanja Slunjski, zamjenicom člana, Margareta Mađerić, članicom, Anica Ježić, zamjenicom članice, Dunja Magaš, članicom, Renata Turčić, zamjenicom članice, dr.sc. Silvio Bašić, članom, Božica Šarić, zamjenicom člana, Nikola Mažar, članom, Ivica Preskar, zamjenikom člana, Zvonko Milas, članom, Dario Magdić, zamjenikom člana, Helena Beus, članicom, Vesna Lendić Kasalo, zamjenicom članice, Danijela Gaube, članicom, Mihaela Mažuran, zamjenicom članice, Ruža Hrga, članicom, Martina Sajko Olovec, zamjenicom članice, dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, članicom, Vesna Šimić, zamjenicom članice, Željko Turk, članom, Dunja Kuhar, zamjenicom člana, Nermin Botonjić, članom, te Mevludi ef. Arslani, zamjenikom člana.
 
Donesena je Odluka kojom se predlaže prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., za predstavnicu Republike Hrvatske u Znanstveno savjetodavnu platformu Europske unije za COVID-19.

Pisane vijesti