Priopćenje sa zatvorenoga dijela 201. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 201. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za okoliš (ENVI), 16. ožujka 2023., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. ožujka 2023., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 20. ožujka 2023. te  Vijeće za opće poslove (GAC), 21. ožujka 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zatim o provedbi Nacionalnog programa reformi te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/O%C5%BEujak/201%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2014%2003%202023.xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/O%C5%BEujak/201%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2014%2003%202023.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, s danom 15. ožujka 2023. zbog isteka mandata razriješena je zamjenica ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ankica Čulo, te je ponovno imenovana zamjenicom ravnateljice, s danom 16. ožujka 2023.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. izbor Irene Gerovac Zrnić, Maje Odeljan i mr.sc. Zdeslava Milasa za članove Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na vrijeme od četiri godine.
 
Na osobni zahtjev razriješen je predsjednik i član Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer, s danom 18. travnja 2023.
 
Izmijenjena je Odluka o određivanju službenika za informiranje Vlade Republike Hrvatske tako da se razrješuje dosadašnja zamjenica službenika Ivana Penić, a novim zamjenikom službenika za informiranje imenuje se Domagoj Badžim.
 
Državnom službeniku Krešimiru Dominisu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Pisane vijesti