Priopćenje sa zatvorenoga dijela 205. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 205. sjednice, Vlada je zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dala suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora.
 
 Na temelju članka 39. stavka 2 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Vladi je podneseno nekoliko usmenih izvješća: mjesečno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji, Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec siječanj 2020., Izvješće o izvršenju akata donesenih na sjednicama Vlade Republike Hrvatske održanim izvan sjedišta, Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu.
                                                                                           
Donesene su i sljedeće kadrovske odluke:
 
Razriješen je pomoćnik ministra zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, s danom 31. siječnja 2020. godine, zbog odlaska na novu dužnost.
 
Potom su usvojeni prijedlozi razrješenja i imenovanja temeljem imenovanja novoga ministra zdravstva.
 
Razriješen je član Koordinacije  za sektorske politike prof. dr. sc. Milan Kujundžić, te je novim članom, kao ministar zdravstva, imenovan izv. prof. dr. sc. Vili Beroš.
 
Vlada  je donijela odluku o izmjeni Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko  upravljanje Europske unije, kojom se razrješuje dosadašnji član prof. dr. sc. Milan Kujundžić, a novim se članom Međuresorne radne skupine za Europski semestar, kao ministar zdravstva imenuje izv. prof. dr. sc. Vili Beroš.
Razriješen je dosadašnji predsjednik Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a prof. dr. sc. Milan Kujundžić.
Novim se predsjednikom Nacionalnog povjerenstva, koji je ministar zdravstva po položaju, imenuje izv. prof. dr. sc. Vili Beroš.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje sveobuhvatne zaštite zdravlja djece, prof. dr. sc. Milan Kujundžić.
Novim se predsjednikom Povjerenstva, koji je ministar zdravstva po položaju, imenuje izv. prof. dr. sc. Vili Beroš.
 
Sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Orahovice zbog toga što u Zakonom određenom roku nije donijelo proračun, imenovana je povjerenica Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Orahovice Sanja Bošnjak.
 
Sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskoga vijeća Općine Otok, jer u Zakonom određenom roku nije donijelo proračun, imenovan je povjerenik Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Otok Tomislav Opačak.
 
Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o.  Vlada je predložila imenovanje Nine Vojnić Žagar za direktoricu Društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer je dosadašnji direktor Zračne luke Pula d.o.o. dao ostavku.
 
Vlada je Ružicu Njavro imenovala članicom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
 
Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. predloženo je, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, imenovanje predsjednika i dva člana Uprave Društva.
Za predsjednika Uprave predložen je dr. sc. Dragan Kovačević, a za članove mr. sc. Stjepan Adanić i Vladislav Veselica.
 
Na osobni zahtjev razriješena je državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Sanja Putica.
Novom državnom tajnicom u tome ministarstvu imenovana je prof. dr. sc. Ivana Franić. Prof. dr. sc. Ivana Franić istodobno je razriješena dužnosti pomoćnice ministrice znanosti i obrazovanja, zbog  odlaska na novu dužnost.
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja