Priopćenje sa zatvorenoga dijela 21. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 21. sjednice, Vlada Republike Hrvatske  utvrdila je stajališta za sastanke Vijeća ministara, i to: Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 17. veljače 2017. godine, Vijeća za konkurentnost (COMPET), 20. veljače 2017. godine te Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 21. veljače 2017. godine.

S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Europskog vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju.

Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka Europskog vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.
                       
Vlada je donijela odluku o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske. Cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
                       
Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 1. i 2. Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 57/15). Vlada se ne protivi pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom navedenih članaka Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnog suda.

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Razriješila je dužnosti dosadašnjeg ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje dr. sc. Jadrana Perinića  te je za novog ravnatelja imenovala dr. sc. Dragana Lozančića. Zamjenikom ravnatelja Državne geodetske uprave, temeljem odredbi Zakona o državnim službenicima, Vlada je razriješila Vladimira Majetića.  Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. Vlada je za  predsjednika Uprave Imunološkog zavoda d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16), predložila dr. sc. Bojana Benka.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj  te je imenovan dio novih članova mješovitog odbora. Razriješeni su:   Petar Barišić, Šandor Juhas, Ingrid Jurela Jarak, Josip Kel, Doris Kurtov, Božica Šimleša i Deneš Šoja.  Novim članovima imenovani su: Jasna Aničić, Robert Jankovics, Janoš Andoči, mr.sc. Jasna Divić, Nevena Tudor Perković, Mihaela Vasilj Kasabašić te mr. sc. Katarina Milković.

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Otočnog vijeća: Venka Ćurlina, Radoslava Barišića, mr. sc. Niku Raiča, Nadu Trgovčević Letica, mr. sc. Mariju Šćulac Domac, Ivu Milatića, Višnju Grgurić-Štimac, Vesnu Rajković, Danijela Meštrića, kap. Zvonimira Laurenčića i Sanija Ljubunčića. Novim članovima Otočnog vijeća, kao predstavnike nadležnih ministarstava, Vlada je imenovala: Nikolinu Klaić, Kristinu Bilić, mr. sc. Niku Raiča, mr. sc. Antu Mišuru, Antu Čikotića, Ivu Milatića, Denisa Kovačića, dr. med., Vesnu Rajković, Ines Merćep, Branimira Belančića-Farkaša, Josipu Klišanin i Mariju Penava-Šimac.

Vlada je imenovala predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost, sukladno Odluci o osnivanju Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost i operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost (Narodne novine, broj 61/16), kao predstavnike nadležnih ministarstava i institucija. Za predsjednika je imenovan dr. sc. Aleksandar Klaić, zamjenicom predsjednika Marija Portner Marinković. Dario Hrebak imenovan je članom, a Ante Orlović zamjenikom člana, Siniša Jurić članom, mr. sc. Amir Muharemi zamjenikom člana, Bernard Gršić članom, Božo Zeba zamjenikom člana, Bernard Topić članom, a Željko Zubak zamjenikom člana. Ružica Vučić imenovana je članicom, a Maja Šmit zamjenicom članice, dr.sc. Petar Mihatov članom, a brigadir Stanko Ćavar zamjenikom člana. Vedrana Šimundža Nikolić imenovana je članicom, a Ana Kordej zamjenicom članice. Valentino Franjić novi je član, a Ivan Matić zamjenik člana, Dražen Ljubić je također član, a Zvonimir Grubišić zamjenik člana, Mario Miljavac je član, a  Mirko Korajac zamjenik člana, Petar Vitas  imenovan je članom, a Maja Matijaš Filipović zamjenicom člana. Tomislav Štivojević je član, a mr. sc. Vlado Pribolšan zamjenik je člana, dr. sc. Dražen Lučić član je, a njegov zamjenik je mr. sc. Mario Weber.  Mato Mihaljević član je, Davor Đeker zamjenik člana. Anto Rajkovača je član, a Igor Vulje imenovan je zamjenikom člana  Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost.

Razriješeni su dosadašnji voditelj, zamjenik voditelja, članovi i zamjenici članova Međuresorne radne skupine za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske i to: Zlatko Sokolar, Zoran Ničeno, Gilio Toić Sintić, Antonio Mučnjak,  Ivana Javor, Dubravka Kunac Marina Šarčević, Emilija Vojić, Vjekoslav Ricov, Nataša Zorić, mr. sc. Koraljka Knezić, Vedrana Filipović-Grčić te Tomislav Stipić, te su kao predstavnici nadležnih ministarstava imenovani   novi voditelj, zamjenik voditelja, članovi i zamjenici članova spomenute Međuresorne radne skupine. Za voditelja je imenovan Zoran Ničeno, a njegovim zamjenikom Gilio Toić Sintić.  Članom skupine imenovan je Tihomir Žegrec, a njegovom zamjenicom Ivana Javor.  Ante Kapulica član je, a Damir Barišić zamjenik člana, Vjekoslav Ricov je član, a Gordan Jerbić zamjenik člana, Dubravka Kunac članica je, a Marina Šarčević, zamjenica članice,  Domagoj Pleše je član, a Tomislav Sablić zamjenik člana, Ana Marija Crnić članica je, a Tomo Pavić, dr. med, njezin je zamjenik. Mr. sc. Nina Perko članica je, a njezin je zamjenik Zdravko Seidel. Dinko Staničić je član, a Tajana Tomljanović zamjenica člana, mr.sc. Ivica Glasnović član je, a Krešimir Mikulić zamjenik člana,  Mirela Grgurić imenovana je članicom, a Senka Danijel njezinom zamjenicom. Anto Rajkovača imenovan je članom, a Sanja Silaj Zeman, zamjenicom člana Međuresorne radne skupine za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja koji se imenuju na prijedlog nadležnih ministarstava i institucija. Tako su razriješeni: Tomo Medved, predsjednik po položaju, Stjepan Sučić, zamjenik predsjednika, te članice i članovi: Vesela Mrđen Korać, Zdravko Modrušan, Dinko Kovačević, Zdravko Vukić, Davor Trupković, akademik Branko Kincl, dr. sc. Jasna Turkalj, Franjo Talan, protojerej stavrofor Duško Spasojević, mr. sc. Senad Nanić, Ernest Hercog, glavni rabin Luciano Moše Prelević, Bruno Čavić, prim. Josip Jelić, dr. med, mr. sc. Amir Ophođaš, mr. sc. Dragica Kemeter, Martin Baričević, Stjepan Šafran i Željko Tomić.  Za novog predsjednika po položaju imenovan je ponovno Tomo Medved, a za zamjenika Stjepan Sučić. Novim članicama i članovima imenovani su: mr. sc. Zdravka Bušić, Zdravko Modrušan, Vera Šimundža Nikolić, Zdravko Vukić, Mirna Sabljak, akademik Branko Kincl, dr. sc. Jasna Turkalj, Franjo Talan, protojerej stavrofor Duško Spasojević, mr. sc. Senad Nanić, Ernest Hercog, glavni rabin Luciano Moše Prelević, Bruno Čavić, Vesna Krivošić, mr. sc. Amir Ophođaš, mr. sc. Dragica Kemeter, Martin Baričević, Stjepan Šafran i Željko Tomić.

Vlada je također donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za suradnju sa Saveznom Državom Baden-Württemberg u Saveznoj Republici Njemačkoj kojom se razrješuje dosadašnji predsjednik mr. sc. Hrvoje Marušić  te se novom predsjednicom spomenute Radne skupine imenuje mr. sc. Marija Pejčinović Burić.

Vlada je razriješila pomoćnika i pomoćnicu ministrice gospodarstva Željka Pravdića i mr. sc. Gordanu Brcković.

Državnim tajnikom u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Vlada je imenovala Željka Bigovića.      

Pomoćnikom ministra unutarnjih poslova Vlada je imenovala dr. sc. Damira Truta.

Vlada je predložila Glavnoj skupštini društva Đuro Đaković Grupa d.d., opoziv dosadašnjih članova te izbor novih članova Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Grupa d.d., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16). Za opoziv su predloženi članovi Vjekoslav Leko, Domagoj Bartek, Vjekoslav Galzina, Milan Stanić i Miroslav Karamarković. Vlada je za nove članove predložila: mr. sc. Petra Miševića, dr. sc. Ivana Samardžića, Hrvoja Kneževića, Dariju Juricu Vuković i Miroslava Karamarkovića.

Na kraju, Vlada je donijela zaključak kojim se za člana Glavne skupštine društva Đuro Đaković Grupa d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku, određuje Zvonimir Novak. 

Pisane vijesti