Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 16. veljače 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlog zaključka u vezi s Prioritetima Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije
                                                                                                                                            
2.         Prijedlog odluke o financiranju projekta Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom
       
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)                                                                      
 
4.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i
            kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni
            razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“                       
           
5.                     Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj                                                                                                                                                           
6.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, Institutu za razvoj i inovativnost mladih          , u visini poreza na dodanu vrijednost za nabavu robe u sklopu projekta BBC micro:bit - STEM revolucija u školama
 
7.                     Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Republici Čile                                 
 
8.         Prijedlog uredbe o ljetnom računanju vremena u 2017. godini (EU)                  
 
9.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja                               
10.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2020. godine, za plaćanje obveza usluga izrade isprava i službenih obrazaca čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima                                                                                
 
11.       Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja                                                                                                                
12.       Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2015. godini – davanje mišljenja Hrvatskome saboru                                                               
 
13.       Godišnje izvješće o radu i poslovanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2015. godinu                                                                                   
 
14.       Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2015. godinu                              
 
15.       Prijedlog zaključka u vezi s upućivanjem poziva bošnjačkoj nacionalnoj manjini i drugim organizacijama da predlože kandidate za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine                                                                                                        
 
16.       Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području sprječavanja katastrofa i reagiranja u hitnim situacijama                                                                              
 
17.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
 
a)         Domagoja Hajdukovića, u vezi s posjetom Predsjednice Republike Hrvatske Sjedinjenim Američkim Državama                                                                     
            b)         Mladena Madjera, u vezi s povećanjem rudne rente.                            
                                                                   
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
  1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
  1. Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 17. veljače 2017. godine
b)       Vijeća za konkurentnost (COMPET), 20. veljače 2017. godine                 
c)       Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 21. veljače 2017. godine
                                                                                                                              
2.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Privremenog ureda Republike Hrvatske (tajno)            
3.         Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 1. i 2. Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine, broj 57/15) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske                               
 
4.         Kadrovska pitanja
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade. 

Najave