Priopćenje sa zatvorenoga dijela 222. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 222. sjednice, Vlada je donijela odluku o obnavljanju strateških robnih zaliha pšenice. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.

Dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti.

Usvojeno je nekoliko usmenih izvješća: Mjesečno izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskoga plana Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji; Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2019., za mjesec ožujak 2020.; Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu. ​​

Vlada je imenovala predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Kriznoga tima odgovornog za provedbu Plana intervencija o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, kao predstavnike nadležnih ministarstava i institucija.

Za predsjednika ovog kriznoga tima po položaju, imenovan je dr. sc. Tomislav Ćorić, a za njegovoga zamjenika Ivica Arar.

Članovima i članicom imenovani su Ivo Milatić, Domagoj Validžić, Tomislav Jureković, Ratimir Orešković, Tomislav Mazal, Frane Barbarić, Pavao Vujnovac, mr. sc. Niko Dalić, Boris Abramović i mr. sc. Dubravka Vlašić Pleše.​

Zamjenicima i zamjenicama članova i članice imenovani su: Boris Makšijan, Ivana Marković, mr. sc. Sanja Tomašić Škevin, Gracijan Krklec, Nikica Dujmović, mr. sc. Petar Sprčić, Ivana Ivančić, Davorka Tancer, Maja Ivanišević i Goran Jutriša.

Pisane vijesti