Priopćenje sa zatvorenoga dijela 229. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 229. sjednice, Vlada je usvojila pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Prijedlozi zakona - https://bit.ly/2WbHQ2x
Podzakonski akti - https://bit.ly/2WwRQCF

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima. Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb prof. dr. sc. Marijan Klarica, doc. dr. sc. Ivica Grgurević te prof. dr. sc. Mladen Biruš. Novom predsjednicom Upravnoga vijeća imenovana je Iskra Primorac, a članovima Damir Rudeš i Antoaneta Bilić.

Razriješena je dosadašnja članica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Danka Derifaj. Novom članicom, kao predstavnica Hrvatskog novinarskog društva, imenovana je Suzana Lepan Štefančić.

Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Savjeta za razvoj civilnoga društva: dr. sc. Marko Košiček, Ivana Pilko Čunčić, Nina Krznarić Uroda, Gordana Radonić, Sanjica Kiš, Vedran Soldo, Dinko Klarić, Stipe Buljan, Nevenka Benić, Gorana Marić, Hajdica Filipčić, Katarina Nesterović, Davor Golenja, Ida Partl, Romana Kuzmanić Oluić, Tamara Krupski, doc. dr. sc. Mladen Nakić, Kristina Bosnić, Dragan Jelić, Vicko Mardešić, Nikolina Klaić, Mato Pešut, Olivera Šarić, Ozren Pavlović Bolf, dr. sc. Martina Jeričević, Darko Vučić, Ivana Penić, Anica Balaband, Ines Loknar-Mijatović, Aleksa Đokić, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Cvjetana Plavša-Matić, Luka Bogdan, Eli Pijaca Plavšić, Martina Horvat, Monika Pažur, Darko Čop, Dražen Šantić, Miljenka Buljević, Tomislav Domes, Boris Vujnović, Matea Čondić, Mira Anić, Andreja Veljača, Vesna Krivošić, Maja Antonić, Janja Ricov, Suzana Šop, Krešimir Čanić, Mladen Plazibat, Mihaela Turniški, Ivana Rušin Gligorić, Ivan Novosel, Željka Leljak Gracin, Iris Beneš, mr. sc. Biserka Stojić, Suzana Fehlen, Sanja Keretić, Tanja Popović Filipović, Ines Vrban, Jelena-Gordana Zloić, Marija Hanževački, Darko Šeperić, Marija Šutina, Iva Nappholz, Danijela Hećimović, Jasna Abramović, Nives Kopajtich Škrlec, Marko Ercegović, Marko Kos te Valentina Mucak.

Novim članovima, odnosno zamjenicima članova Savjeta, kao predstavnici tijela javne vlasti, udruga i drugih organizacija civilnoga društva, zaklada, sindikata i udruga poslodavaca, temeljem provedenog postupka Ureda za udruge imenovani su: dr. sc. Marko Košiček, mr. sc. Marijana Gojčeta, Margareta Mađerić, Nina Krznarić Uroda, Tomislav Dulibić, Antonija Margeta, Krešimir Partl, Krešimir Račić, Nevenka Benić, Mirela Buterin, Martina Štefković, Hajdica Filipčić, dr. sc. Mario Šiljeg, Sanja Genzić Jurišević, dr. sc. Nikolina Brnjac, Romana Kuzmanić Oluić, Katica Prpić, Olga Plazibat, Dragan Jelić, Vicko Mardešić, Nikolina Klaić, Ivan Bota, Frano Matušić, Natalija Havidić, Tomislav Družak, Petra Anđelović, Sonja Žerjav, Ivana Penić, Alen Tahiri, Ines Loknar-Mijatović, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Cvjetana Plavša-Matić, Luka Bogdan, Blaženka Sečkar, Marina Vojković, Sven Janovski, Goran Jelenić, dr. sc. Josip Lucić, mr. sc. Zvonko Sesar, Domagoj Šavor, Miljenka Buljević, Branka Mrzić Jagatić, Boris Vujnović, Nikola Tadić, Kristina Peruničić, Štefica Karačić, Gordana Daniel, Suzana Šop, dr. sc. Marijo Možnik, Hrvoje Nekić, Željko Krnjajić, Mihaela Turniški, Ivana Rušin Gligorić, Ivan Novosel, Sara Lalić, Željka Leljak Gracin, Iris Beneš, Danko Relić, Ino Kermc, Sanja Keretić, Tanja Popović Filipović, Renata Gubić, Branka Kaselj, Marija Hanževački, Darko Šeperić, Marija Šutina, Iva Nappholz, Danijela Hećimović, Jasna Abramović, Nives Kopajtich Škrlec, Ante Galić, Mladen Puškarić te Valentina Mucak.

Radi isteka mandata s danom 31. svibnja 2020. razriješen je ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina mr.sc. Ivan Madunić te je ponovno imenovan s danom 1. lipnja, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na kojem je bio jedini kandidat koji ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Sukladno Zakonu o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku (NN, 25/20), razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar Gordan Žanić te je imenovan predsjednikom Upravnoga vijeća te bolnice. Istovremeno, članovima Upravnoga vijeća imenovani su Stjepan Sučić i Tea Peko.  

Pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava Luka Rajčić razriješen je te dužnosti na osobni zahtjev. Državnom službeniku Vicku Mardešiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja te Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Hrvatskom saboru na donošenje je upućen Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. Temeljem provedenog postupka po ponovljenom javnom pozivu predlaže se imenovanje Zdravka Vukića ravnateljem, a Igora Vulje zamjenikom ravnatelja.

Također, Hrvatskom saboru na donošenje je upućen Prijedlog odluke o razrješenju dijela dosadašnjih članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, zbog isteka mandata, te imenovanje dijela novih članova. Predlaže se razrješenje Rožike Gužvanj i Karmele Dešković, te imenovanje Jasnice Lozo i Karmele Dešković.
 

Pisane vijesti