Priopćenje sa zatvorenoga dijela 250. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 250. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 18. rujna 2023.  te Vijeće za opće poslove (GAC), 19. rujna 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2023/0141, u vezi s objavljivanjem informacija o porezu na dobit te broj 2023/0142, u vezi s izuzećem za uporabu olova. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Donesena je Odluka odluke o dodjeli na korištenje višenamjenskih autocisterni za vodu i brodica za spašavanje s autoprikolicom. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja propisa iz nadležnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz „izostanak propisanog postupka izmjene i dopune odredbe“ Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 142/21.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Također, Vlada se Ustavnom sudu očitovala na prijedlog za provođenje nadzora zbog nedonošenja propisa iz nadležnosti ministra zdravstva sukladno članku 103. stavku 5. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:  https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/250%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2012%2009%202023%20(1).xlsx
 
Podzakonski akti: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/250%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2012%2009%202023.xlsx
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata s danom 19. rujna 2023. razriješen je zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Dario Magdić te mu je, s danom 20. rujna, dano ovlaštenje za obavljanje tih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Zbog isteka mandata s danom 19. rujna 2023. razriješena je glavna tajnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Kristina Dujaković te joj je, s danom 20. rujna, dano ovlaštenje za obavljanje tih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. imenovanje dr.sc. Davora Labaša, Ivane Šuman, mr.sc. Antonija Bebeka i Ivana Tadića za članove Nadzornog odbora toga društva, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Pisane vijesti