Priopćenje sa zatvorenoga dijela 253. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 253. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 28. rujna 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeno je i pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.
   
Vlada je dala odgovor Ustavnom sudu na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja („Narodne novine“, broj 131/20.). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluku Ustavnoga suda.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteno o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/253%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2025%2009%202023%20(2).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Rujan/253%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2025%2009%202023.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr.sc. Sanja Sever Mališ i Ana Zorić imenovane su članicama Odbora za standarde financijskog izvještavanja.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva INA – Industrija nafte d.d. imenovanje dr.sc. Hrvoja Šimovića, Miroslava Skalickog i mr.sc. Marina Zovka za članove uprave toga društva, do provedbe postupka natječaja za imenovanje članova Uprave, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Državnom službeniku Robertu Blažinoviću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Državnoj službenici Branki Augustinović ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Željka Josić imenovana je predstavnicom Republike Hrvatske u Odboru vladinih predstavnika Generations&Gender Programme.
 

Pisane vijesti