Priopćenje sa zatvorenoga dijela 3. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 3. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 30. svibnja 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je Zaključak  u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge - DIP) za razdoblje od 2023. do 2030. Točka je klasificirana stupnjem tajnosti “ograničeno” pa je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Usvojen je Prijedlog odluke o osnivanju Konzulata te Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti "tajno" te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješena je dosadašnja članica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Vera Katalinić-Janković, a novim je članom imenovan Vedran Kranjčević, kao predstavnik Ministarstva zdravstva.
 
Državnom službeniku Tončiju Glaviniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s danom 4. lipnja 2024., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci jer mu ovlast istječe 3. lipnja.
 
Državnoj službenici Valentini Buljubašić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za graditeljstvo i obnovu u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s danom 4. lipnja 2024., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci jer joj ovlast istječe 3. lipnja.
 
Na osobni zahtjev razriješen je član Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika Davor Trupković, a novom članicom Upravnog vijeća imenovana je mr. sc. Anuška Deranja Crnokić, kao predstavnica Ministarstva kulture i medija.
 
Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji član Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža dr.sc. Stjepan Ćosić, te je ponovno imenovan na istu dužnost, kao član koji se imenuje na prijedlog Ministarstva kulture i medija.
 
Zbog isteka mandata, s danom 1. lipnja 2024. razriješen je ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina mr.sc. Ivan Madunić, te je imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja te Agencije, s danom 2. lipnja 2024.
 

Pisane vijesti | Priopćenja