Priopćenje sa zatvorenoga dijela 32. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 32. sjednice Vlade, verificirano je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskoga vijeća koji je održan 10. i 11. prosinca ove godine. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti i obrazloženja mišljenja Europske komisije broj 2020/2298, u vezi s kvalitetom zraka, broj 2020/2267, u vezi s gospodarenjem istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom, broj 2018/0113, u vezi s pretpostavkom nedužnosti i kaznenim postupkom te broj 2020/2247, u vezi s putnim aranžmanima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada se očitovala Ustavnome sudu na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 74/20, 80/20, 81/20, 90/20, 92/20, 98/20, 102/20, 106/20, 112/20 i 119/20). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljena uz odluku Ustavnoga suda.
 
Donesen je Prijedlog odluke o osnivanju konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Saša Rister imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Orahovice.
 
Skupštini društva HŽ Cargo d.o.o. predloženo je imenovanje Dragana Marčinka za člana Uprave – direktora, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.
 
Radi odlaska u mirovinu, s danom 31. prosinca 2020., državnoj službenici Sanji Palčić povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te je to ovlaštenje, s danom 1. siječnja 2021., dano državnoj službenici Ani Vukas, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci.
 
Na osobni zahtjev razriješena je članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Tajana Drakulić, a novim je članom, koji se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata, imenovan Domagoj Rebić.
 
Martin Makarun imenovan je članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na prijedlog udruga nezaposlenih i na temelju postupka koji je proveo Ured za udruge.
 
Radi isteka mandata razriješene su predsjednica i članice Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina Irena Bačelić, Jasenka Vukšić i Admira Ribičić. Novom predsjednicom ponovno je imenovana Irena Bačelić, na prijedlog ministra nadležnog za rad, a članovima Jasenka Vukšić i Ivan Sarić, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća kao predstavnici sindikata i poslodavaca.

Pisane vijesti