Priopćenje sa zatvorenoga dijela 36. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 36. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) 11. svibnja 2017., Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade) 11. svibnja 2017., Vijeća za vanjske poslove (FAC) 15. svibnja 2017. i Vijeća za opće poslove (GAC), 16. svibnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama prethodno ne objavljuju.  Dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti tek se usuglašavaju u odgovarajućim procedurama prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor. 

Vlada je usmeno informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.

Prihvaćeno je usmeno izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjega plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.       
  
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.       

Povučeno je ovlaštenje državnom službeniku Sandru  Mustafagiću za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Vlada je ovlastila državnu službenicu Dijanu Matić za obavljanje tih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a najduže do šest mjeseci.

Razriješeni su dosadašnji članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o veterinarstvu Željka Domijan, dr. med. vet., Žaklin Acinger-Rogić, dr. med. vet., Miljenko Jurjević, dr. med. vet., Marijan Mačković, dr. med. vet. i Sunčica Marini. Novim su članovima Povjerenstva, kao predstavnici ministarstva poljoprivrede, imenovani Žaklin Acinger-Rogić, dr. med. vet., Nikolina Grizelj, dr. med. vet., Marija Đurica, dr. med. vet., Miljenko Jurjević, dr. med. vet. i Slobodan Fruk, dr. med. vet.

Vršiteljem dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na prijedlog Upravnog odbora Fonda, imenovan je prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, do imenovanja direktora na temelju provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana.

Vlada je razriješila vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva dr. sc. Marija Stipančevića, te je novim ravnateljem, temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, imenovala dr. sc. Dinka Čuturu.

Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i to: Mario Bebić i Ivo Šimac.  Imenovan je dio novih članova Upravnoga vijeća Zavoda: Mirjana Stanišak i Vatroslav Subotić.

Skupštini društva HŽ – Cargo d.o.o., Vlada je predložila opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Danijela Krakića i člana Uprave Alena Ambrinca. Za novog predsjednika Uprave društva HŽ – Cargo d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanje kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Vlada Skupštini društva predlaže imenovanje Željka Pokrovca.

Vlada je Skupštini društva HŽ – Putnički prijevoz d.o.o., predložila opoziv dosadašnjeg direktora Roberta Frdelje te imenovanje mr. sc. Željka Ukića za novog člana Uprave - direktora društva HŽ – Putnički prijevoz d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Skupštini društva Plovput d.o.o., Vlada Republike Hrvatske predlaže opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Stipe Krželja i Rade Bobanca, te imenovanje dijela članova Nadzornog odbora društva, i to Ante Bašića i mr. sc. Marije Pelivan, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Pisane vijesti