Priopćenje sa zatvorenoga dijela 37. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 37. sjednice, Vlada je utvrdila stajalište Republike Hrvatske za sastanak ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 19. siječnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je usvojila Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II).                                              
 
Usvojeno je i Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec prosinac 2020.
                                                                                                                                                 
Vlada je izvještena i o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, radi isteka mandata s danom 18. siječnja 2021. godine razriješen je ravnatelj Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija Mario Miljavac te je ponovno imenovan u novom mandatnom razdoblju, s danom 19. siječnja 2021.   
 
Državnoj službenici mr.sc. Tanji Milović ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, jer joj ovlaštenje ističe 24. siječnja 2021., do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika glavne ravnateljice, a najduže do šest mjeseci.   
 
Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, dr.sc. Davor Derenčinović, Lovorka Kušan i dr.sc. Marin Mrčela predlažu se za tri kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava. Dr.sc. Zlata Đurđević predlaže se za izbor pričuvne kandidatkinje.  
 
Dr.sc. Siniša Rodin predlaže se za kandidata Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije, a dr.sc. Tamara Ćapeta za nezavisnog odvjetnika Suda pri Sudu Europske unije,  za mandatno razdoblje od 7. listopada 2021. do 7. listopada 2027., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju te se prijedlozi upućuju u Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora na mišljenje sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima ("Narodne novine", broj 81/13). 
 
Darko Horvat razriješen je dužnosti supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine, a novim je supredsjedateljem imenovan dr.sc. Tomislav Ćorić. 
 
Također, Darko Horvat razriješen je dužnosti člana Glavne skupštine društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., a novim je članom koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske imenovan dr.sc. Tomislav Ćorić. 
 
Lidija Brković razriješena je pa ponovno imenovana glavnom ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju koji je provelo Ministarstvo pravosuđa i uprave, na razdoblje od pet godina, sukladno Zakonu o službenoj statistici (Narodne novine, broj 25/20). 
 
Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr. sc. Mario Šiljeg, Anja Bagarić, Marko Markić, Ana Zorić, Josip Borić, dr.sc. Luka Burilović i dr.sc. Neven Voća. Dr.sc. Mario Šiljeg ponovno je imenovan predsjednikom Upravnog odbora Fonda, a članovima su imenovani Anja Bagarić, Marko Markić, Ines Špirić, Josip Borić, dr.sc. Luka Burilović i dr.sc. Neven Voća, kao predstavnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, za poslove energetike, za poslove financija, Hrvatskoga sabora, Hrvatske gospodarske komore te predstavnika iz redova stručnjaka u području zaštite okoliša. 

Pisane vijesti