Priopćenje sa zatvorenoga dijela 52. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 52. sjednice, Vlada je usmeno izviještena o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II).
 
Također, Vlada je usmeno izviještena i o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec ožujak 2021., kao i o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješen je glavni tajnik Ministarstva obrane Petar Barać, s danom 13. travnja 2021., te mu je s danom 14. travnja 2021. dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika toga Ministarstva, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.
 
Bruno Beljak imenovan je članom Savjeta za nacionalne manjine iz reda pripadnika austrijske nacionalne manjine, temeljem provedenog postupka po pozivu.
 
Zbog isteka mandata, s danom 11. svibnja 2021. razriješen je ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva dr.sc Dinko Čutura te je ponovno imenovan, s danom 12. svibnja 2021., temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Croatia Airlines d.d. imenovanje Jasmina Bajića za člana Uprave – direktora društva Croatia Airlines d.d., na razdoblje od najduže šest mjeseci, a do provedbe postupka imenovanja člana Uprave – direktora Društva putem javnog natječaja, jer mu mandat ističe 6. svibnja 2021., sukladno odredbi članka 17. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (NN, broj 12/19).
 
Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, imenovan je predstavnikom Vlade u postupku mirenja sa Sindikatom medicinske sestre/tehničari zajedno.
 
Dr.sc. Andrija Mikulić imenovan je novim članom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, kao predstavnik Državnog inspektorata.

Pisane vijesti