Priopćenje sa zatvorenoga dijela 53. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 53. sjednice Vlada, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. travnja 2021., vanjske poslove (FAC), 19. travnja 2021., te opće poslove (GAC), 20. travnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Također, utvrđen je odgovor Republike Hrvatske na Obrazloženo mišljenje Europske komisije, broj 2020/2133, u vezi s opskrbom plina. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske dana je suglasnost za davanje punomoći.
 
Vlada je usmeno izviještena o iskorištenosti Europskih investicijskih i strukturnih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/2PYUH87
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3g5cgxJ
 
 Što se tiče kadrovskih pitanja, mr.sc. Ante Modrić i Roman Mikulić razriješeni su dužnosti pomoćnika ministra obrane. Temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Dunja Bujan imenovana je ravnateljicom Uprave za obrambenu politiku, Ivan Jušić ravnateljem Uprave za ljudske potencijale, Ivica Grebenar ravnateljem Uprave za materijalne resurse te Lučiana Klobas Dobrović ravnateljicom Uprave za proračun, financije i informacijske sustave.
 
Dražen Ivanušec imenovan je glavnim tajnikom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.
 
Državnom službeniku dr.sc. Hrvoju Meštriću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od 6 mjeseci, jer mu je istekla ovlast 30. ožujka 2021.
 
Također, državnom službeniku Ivici Šušku ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od 6 mjeseci, jer mu je istekla ovlast 8. travnja 2021.
 
Državnoj službenici Dijani Matić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od 6 mjeseci, jer ističe ovlast 23. travnja 2021.
 
Razriješeni su dosadašnji supredsjedatelj i predstavnici Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pravnih pitanja mr.sc. Josip Salapić, dr.sc. Mladen Nakić, Gordana Vidović Mesarek i Zdenka Pogarčić. Novim supredsjedateljem ponovno je imenovan mr.sc. Josip Salapić, a predstavnicima Gordana Vidović Mesarek, Zdenka Pogarčić i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedatelj i predstavnici Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja Zdravko Zrinušić, Dalibor Ružić, Dražen Opalić, Stipe Mamić, dr.sc. Mladen Nakić i Božidar Kutleša. Novim je supredsjedateljem ponovno imenovan Zdravko Zrinušić, a predstavnicima Mirela Fučkar, Božidar Kutleša i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedatelj i predstavnici Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj crkvi za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata imovine mr. sc. Josip Salapić, Danica Damjanović, Zdenko Pajić, Vesna Goluža i Ivana Pintar. Novim je supredsjedateljem ponovno imenovan mr.sc. Josip Salapić, a predstavnicima Danica Damjanović, Ivana Pintar i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedateljica i predstavnici Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za vjeronauk u javnim školama i vjerski odgoj u javnim predškolskim ustanovama dr.sc. Branka Ramljak, Momir Karin, Lidija Kralj i Davor Trupković. Novom supredsjedateljicom imenovana je mr.sc. Vesna Šerepac, a predstavnicima Nevenka Pašalić, Jasna Vaniček-Fila i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedatelj i predstavnici Mješovite komisije Republike Hrvatske i Katoličke crkve za očuvanje kulturne i umjetničke baštine Katoličke crkve dr.sc. Ivica Poljičak, Davor Trupković, dr.sc. Mladen Nakić i dr.sc. Ivana Franić. Novim supredsjedateljem ponovno je imenovan dr.sc. Ivica Poljičak, a predstavnicima Davor Trupković, Sanjin Rukavina, dr.sc. Hrvoje Meštrić i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedatelj i predstavnici Mješovitog povjerenstva Republike Hrvatske i Katoličke crkve za rješavanje pitanja katoličkih predškolskih ustanova, katoličkih škola i katoličkih visokih učilišta Stipe Mamić, Momir Karin, Vlado Prskalo i Davor Trupković. Novim je supredsjedateljem ponovno imenovan Stipe Mamić, a predstavnicima Ivica Šušak, Jasna Vaniček-Fila i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su supredsjedatelj i predstavnici Mješovitog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica Darko Nekić, Melita Čičak, mr.sc. Ivana Jakir-Bajo, Zdenko Pajić, Davor Trupković i Stipe Mamić. Novim supredsjedateljem imenovan je Sanjin Rukavina, a predstavnicima Ante Matijević, Melita Čičak, Zdenko Pajić, Davor Trupković, mr.sc. Goran Kolarić i Šime Jerčić.
 
Razriješeni su predstavnica i zamjenici predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi Dobrila Miletić, Nikica Šikić i Josipa Crnoja Bartolić. Novom predstavnicom Vlade u tom Povjerenstvu imenovana je Josipa Klišanin, a njezinim zamjenicama Marija Barilić i Kristina Balenović.
 
Nataša Mikuš Žigman imenovana je supredsjedateljicom Hrvatsko-izraelskog zajedničkog odbora za gospodarsku suradnju, sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o gospodarskoj suradnju (NN – Međunarodni ugovori, br. 15/00. i 6/11.).
 
Suzana Hitrec i Zlatko Stić imenovani su članovima Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, s time da im mandat traje do isteka mandata imenovanog predsjednika i ostalih članova Upravnog vijeća, koji su imenovani na četiri godine Rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 11. siječnja 2018.
 
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja